4. týždeň v Cezročnom období

Bohoslužby v Budmericiach, Jablonci a Štefanovej

ut  5. feb 17:00 Budmerice
Za + Máriu Gulášovú, + Šefana, Vincka a Františka
st  6. feb 17:00 Jablonec
Za + Vladimíra Ochabu
13:30 Štefanová
Za + Boženu Buchovú (pohrebná sv. omša)
št  7. feb 17:00 Budmerice
Za + Helenu a Pavla Nemcovi a + syna Ivana a Jozefa
pi  8. feb 15:00 Budmerice
Pobožnosť Božiemu milosrdenstvu
17:00 Budmerice
Za + Alojza Kuglera
so  9. feb 8:00 Budmerice
Za + Jozefa Kulicha a jeho rodinu, zaťa Jozefa
ne  10. feb 7:30 Budmerice Za farníkov
9:00 Jablonec
Za + Pavla Novomeského a + rodičov
9:30 Štefanová
Za + Rudolfa a Jozefa Ochabových, rodičov – a svokrovcov
10:30 Budmerice
Za + Lýdiu Bakovú, mesačná

Liturgický kalendár:

Pondelok: Spomienka
Utorok: sv. Agáty, panny a mučenice Spomienka
Streda: sv. Pavla Mikiho a spoločníkov, mučeníkov Spomienka
Štvrtok: Féria
Piatok: Féria
Sobota: Panny Márie v sobotu Ľ.spomienka
Nedeľa: Piata nedeľa v cezročnom období

Upratovanie:

v sobotu 9.2. t.r. o 9:00 hod. prosíme rodiny na ul. Jána Rašu: Baxová, Dubovská, Zamkovská, Lehnertová, Morongová, Tibenská, Sobolová, Matejíková, Matúšková a Zetochová. P. Boh zaplať

Milodary:

Veriaca z Budmeríc obetovala na opravu kostola 100,- Eur. Doposiaľ sa na opravu kostola vybralo 5210,- (672,-) Eur. P. Boh zaplať

Púť do Mariazellu

Farnosť Budmerice organizuje púť do Mariazellu. Púť je naplánovaná na 8. mája 2019 v spolupráci s Cestovnou kanceláriou Gazdová. Cena púte vrátane poistného je 32 €. Prihlásiť sa je možné u p. Škodovej do 15. marca 2019. Bližšie informácie sú na oznamovacej tabuli