5. týždeň v Cezročnom období

Bohoslužby v Budmericiach, Jablonci a Štefanovej

po  11. feb 8:00 Budmerice Za chorú Janku
ut  12. feb 17:00 Budmerice
Za † Františka Nezhodu
st  13. feb 17:00 Jablonec
Za † Michala a Margitu Cíferských, dcéra Vierka a syna Jána a r.os.s
17:00 Štefanová
Za † Ernesta a Františka Bohušových a rodičov
št  14. feb 17:00 Budmerice
Za † Magdalénu Haršányovú, Valériu a Františka Matušokoví a nevestou Janou
pi  15. feb 15:00 Budmerice
Pobožnosť Božiemu milosrdenstvu
17:00 Budmerice
Za † Jozefa Marušinca
so  16. feb 10:00 Budmerice Za chorých
ne  17. feb 7:30 Budmerice Za farníkov
9:00 Jablonec
Za poďakovanie sa P. Bohu a za zdravie a Božiu pomoc z príležitosti dožitých 70 rokov
9:30 Štefanová
Za † Štefana a Agnešu Vandákových a Štefku
10:30 Budmerice
Za † Jozefa Saranci

Liturgický kalendár:

Pondelok: Preblahoslavenej P. Márie Lurdskej Ľ.spomienka
Utorok: Féria
Streda: Féria
Štvrtok: Votívna sv. omša: sv. Cyrila, mnícha, sv. Metoda, biskupov
Piatok: Féria
Sobota: Panny Márie v sobotu Ľ.spomienka
Nedeľa: Šiesta nedeľa v cezročnom období

Upratovanie:

v sobotu 16.2. t.r. o 7:30 hod. prosíme rodiny na ul. Jána Rašu:Valková, Nahálková, Čechová, Halenárová, Tekulová, Braunová, Rybecká, Brniaková, Micháleková a Chovancová. P. Boh zaplať

Milodary:

Veriaca rodina obetovala na opravu kostola 100,- Eur Doposiaľ sa na opravu kostola vybralo 5310,- Eur. P. Boh zaplať

V utorok o 19:00 hod. katechéza pre dospelých

Farnosť Budmerice organizuje púť do Mariazellu. Púť je naplánovaná na 8. mája 2019 v spolupráci s Cestovnou kanceláriou Gazdová. Cena púte vrátane poistného je 32 €. Prihlásiť sa je možné u p. Škodovej do 15. marca 2019. Bližšie informácie sú na oznamovacej tabuli. V katolíckych novinách je uvedená cena 28,- Eur. Táto cena je však z Bratislavy. Ak prídu po nás do Budmeríc je cena o 4,- Eur vyššia

Na budúci týždeň okrem utorka po sv. omšiach sa zapisuje v Budmericiach na sv. omše