6. týždeň v Cezročnom období

Bohoslužby v Budmericiach, Jablonci a Štefanovej

po  18. feb 7:30 Budmerice
Za + Máriu a Antona Cimermana
ut  19. feb 17:00 Budmerice
Za + Martu Bejdákovú, mesačná
st  20. feb 17:00 Jablonec
Za + Helenu a rodičov Jozefa a Máriu a brata Dezidera
17:00 Štefanová
Za + Jozefa a Justínu
št  21. feb 7:30 Budmerice
Za + Miroslava Chovanca, 14. výr. a st.r.o.s.
pi  22. feb 15:00 Budmerice
Pobožnosť Božiemu milosrdenstvu
17:00 Budmerice
Za + Ladislava Šeboru, mesačná
so  23. feb 10:00 Budmerice Za chorých
ne  24. feb 7:30 Budmerice Za farníkov
9:00 Jablonec
Za + Lýdiu a Jozefa Šaškovičoví a Máriu a Františka Feketeoví
9:30 Štefanová
Za + Zuzanu Tibenskú (7. výročie smrti)
10:30 Budmerice
Za + Vladimíra Pastuchu, 10. rokov a dcéru Zdenku

Liturgický kalendár:

Pondelok: Féria
Utorok: Féria
Streda: Féria
Štvrtok: Féria
Piatok: KATEDRA SV. PETRA, APOŠTOLA Sviatok
Sobota: sv. Polykarpa, biskupa a mučeníka Spomienka
Nedeľa: Siedma nedeľa v cezročnom období

Upratovanie:

v sobotu 23.2. t.r. o 7:30 hod. prosíme rodiny na ul. Jána Rašu: Vydrová, Charbulová, Savkuliaková, Baxová, Buková, Somorovská, Hittmárová, Kuglerová, Šabranová a Uhlíková. P. Boh zaplať

Milodary:

Veriaci obetovali na opravu kostola 150,- Eur Doposiaľ sa na opravu kostola vybralo 5460,- Eur. P. Boh zaplať

Tento týždeň bude spoveď k prvému piatku.

Farnosť Budmerice organizuje púť do Mariazellu. Púť je naplánovaná na 8. mája 2019 v spolupráci s Cestovnou kanceláriou Gazdová. Cena púte vrátane poistného je 32 €. Prihlásiť sa je možné u p. Škodovej do 15. marca 2019. Bližšie informácie sú na oznamovacej tabuli. V katolíckych novinách je uvedená cena 28,- Eur. Táto cena je však z Bratislavy. Ak prídu po nás do Budmeríc je cena o 4,- Eur vyššia

Na budúci týždeň sa bude v Jablonci zapisovať na sv. omše

V sobotu o 10:00 hod. bude sv. omša za chorých, ktorá sa túto sobotu neuskutočnila z dôvodu pohrebu v Jablonci

Na budúcu nedeľu bude detská sv. omša o 10:30 hod.

V piatok po večernej sv. omši v Budmericiach bude stretnutie rodičov detí, ktoré idú v tomto roku na prvé sv. prijímanie a v Jablonci v nedeľu po sv. omši. Stretnutie ohľadom stanovenia dátumu prvého sv. prijímania

V piatok bude v Budmericiach mládežnícka sv. omša a po nej stretko na fare