7. týždeň v Cezročnom období

Bohoslužby v Budmericiach, Jablonci a Štefanovej

po  25. feb
ut  26. feb
st  27. feb 17:00 Štefanová
za + Veroniku Brablecovú a Vilmu Mrvovú
št  28. feb
pi  1. mar 8:00 Štefanová na úmysel
15:00 Budmerice
Pobožnosť Božiemu milosrdenstvu
17:00 Jablonec
Za + Ivana Rubčíka
18:00 Budmerice
Za ctiteľov Božského srdca Ježišovho
so  2. mar 8:00 Budmerice
Za + Ľudovíta Puteca
16:00 Štefanová
za novomanželov Luptákových
ne  3. mar 7:30 Budmerice
Za + Vojtecha a Annu Nemcoví a syna Valenta a manž. Emíliu
9:00 Jablonec Za farníkov
9:30 Štefanová
za zdravie a Božiu pomoc (66)
10:30 Budmerice
Za + Eduarda Baxu, 10. výr. a + manželku

Liturgický kalendár:

Pondelok: Féria
Utorok: Féria
Streda: Féria
Štvrtok: Féria
Piatok: Prvý piatok v mesiaci Féria
Sobota: Spomienka
Nedeľa: Ôsma nedeľa v cezročnom období

Upratovanie:

v sobotu 2.3. t.r. po sv. omši prosíme tieto rodiny na ul. Jána Rašu: Fraňová, na ul. Červenej armády: Holúbeková, Krchnáková, Ochabová, Krajčovičová, Mladenová, Tomašovičová, Císarová, Jakubčíková a Baxová P. Boh zaplať

Milodary:

Na budúcu nedeľu bude zbierka na opravu kostola v Budmericiach a v Jablonci na vyriešenie lepšieho vykurovania kostola. Zvonček v tento deň nebude.

Od pondelka do štvrtku nebudú sv. omše. Zastupuje dp. farár z Vištuku.

Prvé sv. prijímanie v Budmericiach bude 9. júna t.r.

V tomto týždni katechéza pre dospelých nebude

V nedeľu bude stretnutie rodín v Dome Panny Márie Pomocnice- farská budova o 16:00 hod.

V sobotu 2. marca t.r. bude v kultúrnom dome v Budmericiach modlitbové stretnutie s kapelou Lamačské chvály. Organizuje spoločenstvo veriacich v Budmericiach.