8. nedeľa cez rok

Bohoslužby v Budmericiach, Jablonci a Štefanovej

ut  5. mar 17:30 Budmerice
Za uzdravenie všetkých chorých
st  6. mar 17:00 Jablonec
Za + Vladimíra Novosedlíka a rodičov Hlavinoví
17:00 Štefanová
Za živých a zosnulých členov Bratstva sv. ruženca
18:30 Budmerice Na úmysel
št  7. mar 17:30 Budmerice
Za + Michala Sobolu, 5. výročie
pi  8. mar 17:30 Budmerice Krížová cesta
Za zdravie a Božiu pomoc a poďakovanie sa P. Bohu
so  9. mar 8:00 Budmerice
Za + Ľudovíta Puteca
ne  10. mar 7:30 Budmerice
Za + Stanislava a Máriu Michálkoví
9:00 Jablonec Za farníkov
Štefanová
Za + rodičov Lováskových a dcéry
10:30 Budmerice
Za zdravie a Božiu pomoc pre duchovného otca

Upratovanie: v sobotu 9.3. t.r. po sv. omši prosíme tieto rodiny na ul. Červenej armády: Krajčovičová, Chobotová, Nemcová, Sobolíková, Schmidtová, Kulifajová, Císarová, Baxová, Baxová a Vykydalová. P. Boh zaplať

Milodary: Veriaca z Budmeríc obetovala 100,- Eur P. Boh zaplať.

Na budúcu nedeľu bude zbierka na charitu.

V stredu je pôst a zdržovanie sa mäsitého pokrmu. Je deň pokánia v celej Cirkvi

Prvé sv. prijímanie v Jablonci bude 26.mája t.r.

Krížová cesta v Budmericiach v piatok o 17:30 hod. a v nedeľu o 14:00 hod.

Krížová cesta v Jablonci v piatok o 17:00 hod. a v nedeľu o 14:30 hod.

Popolcová streda:

V stredu 6. marca slávime Popolcovú stredu.
V tento deň je prísny pôst a zdržiavanie sa mäsitého pokrmu.
Svätú omšu budeme sláviť o 17:00 hod. Počas nej kňaz poznačí naše čelo popolcom.

Získanie odpustkov počas pôstneho obdobia:

1. v piatok – po sv. prijímaní pred obrazom Ukrižovaného pomodliť sa modlitbu – Dobrý a preláskavý Ježišu…
2. za účasť na krížovej ceste, ktorá sa koná verejne v kostole