Prvá pôstna nedeľa

Bohoslužby v Budmericiach, Jablonci a Štefanovej

po  11. mar 8:00 Budmerice
Za + Štefana a Annu Študencoví, zaťa a vnuka
ut  12. mar 17:30 Budmerice
Za + rodinu Orságovú
st  13. mar 17:00 Štefanová
za + Boženu Buchovú (1. mesiac od smrti)
17:30 Jablonec
Za + Ladislava a Máriu Dzíbeloví
št  14. mar 17:30 Budmerice
Za + Adrianu Kerákovú
pi  15. mar 17:30 Budmerice Krížová cesta
Za + Pavlínu Lukačovičovú
so  16. mar 8:00 Budmerice
Za + Ladislava, Jozefa Somorovských a r.o.s.
ne  17. mar 7:30 Budmerice Za farníkov
9:00 Jablonec
Za + Rozáliu Hasíkovú, ročná
9:30 Štefanová
za + Jozefa a Filoménu, za rodinu Novákovú a Vaškovú
10:30 Budmerice
Za + Rozáliu Búbelovú, ročná

Upratovanie: v sobotu 16.3. t.r. po sv. omši prosíme tieto rodiny na ul. Červenej armády: Ochabová, Haberlová, ul. Modranská: Von Nester, Baxová, ul. Revolučná: Jakabovičová, Lovásová, Filová, Oscitá, Hrdličková a Krasňanská. P. Boh zaplať

V utorok o 19:00 hod. katechéza pre dospelých

Výročie zvolenia pápeža Františka:

V stredu 13. marca 2019 je 6. výročie zvolenia pápeža Františka.

Získanie odpustkov počas pôstneho obdobia:

  1. v piatok – po sv. prijímaní pred obrazom Ukrižovaného pomodliť sa modlitbu – Dobrý a preláskavý Ježišu…
  2. za účasť na krížovej ceste, ktorá sa koná verejne v kostole