Druhá pôstna nedeľa

Bohoslužby v Budmericiach, Jablonci a Štefanovej

po  18. mar 8:00 Budmerice
Za + Ľudmilu Moravčíkovú a rodičov
ut  19. mar 17:00 Štefanová
Za + Jozefa Kovačiča
17:30 Jablonec
Za + Antona a Máriu Pociskoví
18:30 Budmerice
Za + Pavla a Helenu Nemcoví
st  20. mar 8:00 Budmerice Na úmysel
17:00 Štefanová
Na úmysel (16:30 krížová cesta)
št  21. mar 17:30 Budmerice
Za + Máriu Koleničovú a jej manžela, syna Antona a manž. Annu
pi  22. mar 17:30 Budmerice Krížová cesta
Za + Alojz a Kolomana Zavarský a dcéru Helenu
so  23. mar 8:00 Budmerice
Za + rodinu Karola Baxu
ne  24. mar 7:30 Budmerice Za farníkov
9:00 Jablonec
Za + Máriu Dvořakovú, výročná a + rodinu Turnerovú
9:30 Štefanová
Za + rodičov Floriána a Helenu Ďurinákových
10:30 Budmerice
Za + Jána Mondeka, 5. výr. a r.o.s.

Liturgický kalendár:

Pondelok: Féria
Utorok: sv. Jozefa, ženícha Panny Márie Slávnosť
Streda: Féria
Štvrtok: Féria
Piatok: Féria
Sobota: Féria
Nedeľa: Tretia pôstna nedeľa

Upratovanie:

v sobotu 23.3. t.r. po sv. omši prosíme tieto rodiny: na ul. Revolučná: Machalová, Polčicová, Moravčíková, Sobolíková, Országhová, Benešová, Drefková, Kuchtová, Jelemenská a ul. Pod Bielym vrškom: Krajčíková. P. Boh zaplať

Milodary:

Zbierka na opravu kostola vyniesla 1050,- (6535,- Eur). P. Boh zaplať

Zbierka na vylepšenie vykurovania kostola v Jablonci 405,- Eur. P. Boh zaplať