VEĽKÝ TÝŽDEŇ

Bohoslužby v Budmericiach, Jablonci a Štefanovej

po  15. apr 8:00 Budmerice Na úmysel
ut  16. apr 18:00 Budmerice
Za + Jozefa a Máriu Nemčekoví, dcéru a nevestu
st  17. apr 18:00 Budmerice
Za + rodinu Tibenských, Kišových a Rášových
št  18. apr 17:00 Štefanová
poďakovanie Pánu Bohu za dar života
18:00 Budmerice
Za + Štefana a Teréziu Lukačovičoví, + deti a vnuka
pi  19. apr 17:00 Budmerice
Obrady Veľkého piatku
17:00 Štefanová
Obrady Veľkého piatku
so  20. apr 20:00 Budmerice
Za + rodičov Dobrovodských, syna, zaťov a vnuka
ne  21. apr 7:30 Budmerice
Za + Jozefa Čecha
9:00 Jablonec
Za + Štefana Bachratého a + rodičov
Štefanová Za farníkov
10:30 Budmerice Za farníkov

Liturgický kalendár:

PONDELOK VEĽKÉHO TÝŽŇA
UTOROK VEĽKÉHO TÝŽDŇA
STREDA VEĽKÉHO TÝŽDŇA
ZELENÝ ŠTVRTOK
VEĽKÝ PIATOK
BIELA SOBOTA
VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

Upratovanie:

v piatok 19.4. t.r. o 8:30 prosíme tieto rodiny ul Juraja Holčeka: Tekulová, Vadovičová, Pešková, Homzová, Krchnáková, Mičková, Stojkovičová, ul. Podhájska: Trebatická,Vrábelová a Bócová. P. Boh zaplať.

Milodary:

Veriaci z Budmeríc obetovali 50,- Eur a v Jablonci veriaca obetovala 150,- Eur na prenosný mikrofón. P. Boh zaplať

Na Veľký piatok bude Krížová cesta ráno o 8:00 hod.

Na veľkonočnú nedeľu bude farská ofera. Za Váš milodar vopred P. Boh zaplať.

Na Zelený Štvrtok bude kostol otvorený do 19:15 hodiny. Využime túto príležitosť k tichej adorácii Ježiša v Getsemanskej záhrade

Obrady Veľkého piatku. Po skončení obradov bude nasledovať poklona pri Božom hrobe. Za týmto účelom bude kostol otvorený do 19:30 hod.

Adorácia pri Pánovom hrobe v Budmericiach bude v sobotu od 9:00 hod. do 19:45 hod. Obrady Veľkonočnej vigílie začnú o 20:00 hod.

Veľkonočné trojdnie Pánovho umučenia a zmŕtvychvstania sa začína večernou omšou vo štvrtok Pánovej večere, jeho stredom je Veľkonočná vigília a končí sa vešperami Nedele Pánovho zmŕtvychvstania. V Piatok pánovho umučenia a smrti je deň pokánia záväzný v celej cirkvi, vtedy sa zdržiavame mäsitého pokrmu a zachovávame pôst.

Vo Veľkonočnom trojdní za splnenia zvyčajných podmienok možno získať úplné odpustky:

1. pri verejnej adorácií Najsvätejšej sviatosti na Zelený štvrtok recitovaním alebo spevom Tantum ergo;

2. za nábožnú účasť na poklone kríža pri liturgickom slávení na Veľký piatok;

3. za obnovu krstných sľubov pri slávení Veľkonočnej vigílie.

Ohlášky:

Dňa 27.4.2019 chcú v našej farnosti uzavrieť manželstvo Ing. Jakub Tichý z farnosti Doľany a MVDr. Michaela Cabadajová z farnosti Budmerice. Ak by niekto vedel o prekážke k sláveniu tohto manželstva, nech to oznámi na farskom úrade. Snúbencov vkladáme do našich modlitieb.