Tretí veľkonočný týždeň

Bohoslužby v Budmericiach, Jablonci a Štefanovej

ut  7. máj 18:00 Budmerice
Za + Milana a rodičov
st  8. máj 18:00 Štefanová
Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu
št  9. máj 18:00 Jablonec
Za + Františka Kirinoviča, rodič. Vaškový a Fojtíkoví
pi  10. máj 15:00 Budmerice
Pobožnosť Božiemu milosrdenstvu
18:00 Budmerice
Za + Silvestra Žifčaka a rodičov
so  11. máj 8:00 Budmerice
Za + rodičov Masarikoví, dcéru Annu a vnukov
ne  12. máj 7:30 Budmerice
Za + Jozefa Chovanca
9:00 Jablonec Za farníkov
9:30 Štefanová
Za + Floriána, Teréziu a Vendelína a Helenu Krúpových
10:30 Budmerice
Za + Jozefa Holleša a rodičov

Upratovanie:

v sobotu 11.5. t.r. o 8:30 prosíme tieto rodiny na ul. Juraja Holčeka: Pechová, Hrdličková, Molnárová, Perželová, Tisoňová, Oškerová, Parajková, Bejdáková, Šumská a Katonová. P. Boh zaplať.

Milodary:

Veriaca obetovala na opravu kostola 100,- Eur a veriaca na potreby farnosti 50,- Eur P. Boh zaplať

Liturgický kalendár:

sobota – blahoslavenej Sáry Salkaháziovej, panny a mučenice

Zbierka na seminár:

Budúca nedeľa je nedeľa Dobrého pastiera. Na budúcu nedeľu bude zbierka na seminár. Dnešnou nedeľou (5. mája) sa začína Týždeň modlitieb za duchovné povolania.

Deň otvorených dverí v kňazskom seminári:

Bohoslovci spolu s predstavenými Kňazského seminára svätých Cyrila a Metoda v Bratislave Vás srdečne pozývajú na deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční v nedeľu 12. mája 2019 v priestoroch bratislavského seminára. Program začne o 9.00 hod. v Katedrále svätého Martina svätou omšou v latinskom jazyku, po ktorej sa spoločne presunieme do priestorov seminára, kde bude program pokračovať.

Púť detí do Marianky:

Diecézny katechetický úrad Bratislavskej arcidiecézy v spolupráci s hnutím eRko pozýva všetky deti na Púť detí do Marianky, ktorá sa uskutoční 25. mája 2019. Detskí pútnici môžu putovať buď z Rače od amfiteátra od 8.30 alebo od 9.30 z námestia pred kostolom sv. Štefana v Stupave. Na ceste do Marianky i v pútnickom údolí ich čakajú pútnické úlohy a zaujímavé stanovištia. Ďalej je pre nich pripravené vystúpenie detských zborov, dobrý obed a sv. omša s otcom arcibiskupom. Keďže chceme myslieť aj na chudobných, nech si každý pútnik prinesie so sebou ako obetný dar: 1 ks trvanlivej potraviny pre OZ Dobrý pastier. Tešíme sa na vás!

Púť do farnosti Báč:

Farnosť Báč pozýva na púť k slziacemu obrazu Panny Márie v nedeľu 19. mája. Program púte je nasledovný:

15.00   slávnostný ruženec
16.00   slávnostné vešpery
17.00   pontifikálna sv. omša: J. E. Mons.Stanislav Zvolenský, arcibiskup, metropolita spieva zbor Misericordias Dei z Trnavy
uctenie si relikvií sĺz milostivého obrazu Panny Márie
19.00   májová pobožnosť 20:00 adorácia 21:00 eucharistické požehnanie

Mariazell

Odchod účastníkov do Mariazellu je v stredu 8.5.2019 o 5:30 hod. spred kostola v Budmericiach