4. veľkonočný týždeň

Bohoslužby v Budmericiach, Jablonci a Štefanovej

ut  14. máj 18:00 Budmerice
Za + Františku Šumskú, výročná
st  15. máj 18:00 Jablonec
Za + rodičov a brata Viliama a dcéru Lenku
18:00 Štefanová
Za + bratrancov a sesternice
št  16. máj 18:00 Budmerice
Za + Rudolfa Chalúpku, 5. výr.
pi  17. máj 15:00 Budmerice
Pobožnosť Božiemu milosrdenstvu
18:00 Budmerice
Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu Chovancovú
18.5. 8:00 Budmerice
Za + Jozefa Talapku a rodičov
ne  19. máj 7:30 Budmerice
Za + Pavla Dvořáka
9:00 Jablonec Za farníkov
9:30 Štefanová
Za + Ľudmilu Kubíkovú, dcéru Dagmar a syna
10:30 Budmerice
Za + Jozefa a Františku Kugleroví, bratov Štefana, Alojza a Eduarda a manželku Genovévu Kuglerovú

Liturgický kalendár:

Pondelok: Féria
Utorok: sv. Mateja, apoštola Sviatok
Streda: Féria
Štvrtok: sv. Jána Nepomuckého, kňaza a mučeníka Féria
Piatok: Féria
Sobota: Féria
Nedeľa: Piata veľkonočná nedeľa

Upratovanie:

v sobotu 18.5. t.r. o 8:30 prosíme tieto rodiny na ul Juraja Holčeka: Buttková, Mocpajchelová, ul. Pri potoku: Čulenová, Somorovská Mária a ul. Juraja Holčeka: Pérová, Lukačovičová, Študencová, Mondeková, Nižnanová a Trnavská cesta: Pikulíková P. Boh zaplať.

Milodary:

Veriaca rodina z Budmeríc obetovala 100,- Eur P. Boh zaplať

Modlitbové stretnutie

V piatok 17.5.2019 o 19:00 hod bude v kultúrnom dome modlitbové stretnutie (JCLic. JUDr. Mgr. Branislav Trubač: Nezabúdajme však, že žiadne modlitbové stretnutie sa nevyrovná hodnote sv. omše.)