5. veľkonočný týždeň

Bohoslužby v Budmericiach, Jablonci a Štefanovej

po  20. máj 8:00 Budmerice
Za + Františka a Rozáliu Císaroví
ut  21. máj 18:00 Budmerice
Za + Jána Bednárika a manž. Amáliu, syna František
st  22. máj 15:00 Jablonec
Za + Teréziu Novosedlíkovú, pohrebná
18:00 Štefanová
Za + rodičov Hájičkových a dcéru Annu
št  23. máj 18:00 Budmerice
Za + rodičov Chovancových, dcéry, zaťov, syna
pi  24. máj 15:00 Budmerice
Pobožnosť Božiemu milosrdenstvu
18:00 Budmerice
Za + Jána Rašlíka a rodičov a sestru
so  25. máj 8:00 Budmerice
Za + Karola a Serafínu Menyhart, r.o.s. a syna Františka
ne  26. máj 7:30 Budmerice Za farníkov
9:00 Jablonec
Za prvoprímajúce deti a ich rodiny
9:30 Štefanová
Za + rodičov Hrdličkových a za + rodinu Horeckú a synov
10:30 Budmerice
Za + Adrianu Moravčíkovú

Liturgický kalendár:

pondelok – sv. Bernardína Sienského, kňaza
utorok – sv. Krištofa Magallanesa, kňaza a spoločníkov, mučeníkov
streda – sv. Rity z Cascie, rehoľníčky
sobota – sv. Bédu Ctihodného, kňaza a učiteľa Cirkvi – sv. Gregora VII., pápeža, sv. Márie Magdalény de Pazzi, panny

Upratovanie:

v sobotu 25.5. t.r. o 8:30 prosíme tieto rodiny na ul. Trnavská cesta: Poláková, Polakovičová, ul. Juraja Holčeka: Sedliaková, Somorovská, Somorovská, Haláková, Podmajerská, Baxová, Stranovská a Hlavatá P. Boh zaplať.

Sv. spoveď v Jablonci detí a rodičov, krstných rodičov v sobotu o 10:00 hod.

Na budúcu nedeľu bude detská sv. omša o 10:30 hod.

Pripravujeme stretnutie z príležitosti dňa rodiny. Kto by bol ochotný napomôcť nech sa prihlási buď u mňa alebo u pána Venantiusa Oscitého

V utorok 21.5. t.r. bude katechéza pre dospelých. Téma: Sväteniny a kresťanský pohreb