7. veľkonočný týždeň

Bohoslužby v Budmericiach, Jablonci a Štefanovej

po  3. jún 8:00 Budmerice Na úmysel
ut  4. jún 18:00 Budmerice
Za + Štefana a Annu Noskovičoví
st  5. jún 18:00 Štefanová
za + rodičov Mackových, za + synov Jaroslava a Antona
št  6. jún
pi  7. jún 8:00 Štefanová
za + Františka Jakuša
15:00 Budmerice
Pobožnosť Božiemu milosrdenstvu
18:00 Jablonec
Za + Juraja a Vlastu Müleroví
19:00 Budmerice
Za ctiteľov Božského srdca Ježišovho
so  8. jún 8:00 Budmerice
Za + Františka a Annu Baxoví
16:00 Budmerice
Sobáš Oliver Jakubec a Dominika Horváthová
ne  9. jún 7:30 Budmerice
Za + Annu Matuškovú, ročná
9:00 Jablonec Za farníkov
9:30 Štefanová
za + Dušana Schmidta (5. výročie smrti)
10:30 Budmerice
Za prvoprímajúce deti a ich rodiny

Liturgický kalendár:

Pondelok: sv. Karola Lwangu a spoločníkov, mučeníkov Spomienka
Utorok: Féria
Streda: sv. Bonifáca, biskupa a mučeníka Spomienka
Štvrtok: sv. Norberta, biskupa Ľ.spomienk
Piatok: Prví piatok v mesiaci Féria
Sobota: Féria
Nedeľa: ZOSLANIE DUCHA SVÄTÉHO

Upratovanie:

prosíme rodičov prvoprimajúcich detí. P. Boh zaplať.

Milodary:

Veriaca rodina obetovala z Budmeríc 100,- Eur a veria tiež z Budmeríc pre potreby farnosti 100,- Eur. P. Boh zaplať

Na budúcu nedeľu je v našej farnosti prvé sv. prijímanie o 10:30 hod.

Sv. spoveď pre deti bude v sobotu o 9:00 hod a po nej pre rodičov. Rodičia môžu pristúpiťk sv. spovedi v utorok pred sv. omšou

Stretnutie rodín v našej farnosti bude 30. júna na okáľoch v parku budmerického kaštieľa a začne o 15:00 hod. popoludní

Ohlášky:

Dňa 8.6.2019 chcú v našej farnosti uzavrieť manželstvo Bc. Oliver Jakubec z farnosti Brodzké a Ing. Dominika Horváthová z farnosti Budmerice. Ak by niekto vedel o prekážke k sláveniu tohto manželstva, nech to oznámi na farskom úrade. Snúbencov vkladáme do našich modlitieb.

Na budúcu nedeľu na slávnosť Zoslania Ducha svätého je farská ofera

Nácviky k slávnosti 1.sv.prijímania budú v tomto týždni 4. a 6.júna (utorok a štvrtok) vždy o 15.00 hod. v kostole. Je potrebné, aby sa deti nácvikov zúčastňovali.

V stredu a vo štvrtok bude zastupovať d.p. Ján Záhradník z Vištuka