11. týždeň v Cezročnom období

Bohoslužby v Budmericiach, Jablonci a Štefanovej

po  17. jún 8:00 Budmerice
Za + Alojza Hegera a vnuka Ladislava
16:00 Štefanová
za + Máriu Nagyovú (pohrebná sv. omša. Potom pohrebné obrady)
ut  18. jún 18:00 Budmerice
Za + Pavla a Julianu Šimunových
st  19. jún 18:00 Budmerice
Na úmysel ordinára
št  20. jún 17:00 Štefanová
za + Stanislava Mruškoviča a rodičov
17:30 Jablonec
Za + rodinu Mateja Kolembusa a r.o.s.
19:00 Budmerice Za farníkov
pi  21. jún 15:00 Budmerice
Pobožnosť Božiemu milosrdenstvu
18:00 Budmerice
Za zdravie a Božiu pomoc
so  22. jún 8:00 Budmerice
Za + Emíliu Ochabovú a syna Karola
ne  23. jún 7:30 Budmerice
Za + Ľudovíta Puteca
8:00 Štefanová
poďakovanie Pánu Bohu za dar 50 rokov kňazstva – vdp. Jozefa Loziňáka
9:00 Jablonec
Za + Teréziu Novosedlíkovú, mesačná
10:30 Budmerice Za farníkov

Liturgický kalendár:

Pondelok: Féria
Utorok: Féria
Streda: Féria
Štvrtok: NAJSVÄTEJŠIEHO KRISTOVHO TELA A KRVI, prikázaná slávnosť Slávnosť
Piatok: sv. Alojza Gonzágu, rehoľníka Spomienka
Sobota: Panny Márie v sobotu Ľ.spomienka
Nedeľa: Dvanásta nedeľa v cezročnom období

Upratovanie:

v sobotu 22.6. t.r. o 8:30 prosíme tieto rodiny na ul. Jána Rašu: Okuliarová, Kvaková, Lukačovičová, Baxová, Chalúpková, Potočná, Lukačovičová, Štrbová a Trajdová. P. Boh zaplať

V stredu bude v Budmericiach sv. omša s platnosťou zo sviatku Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi a na sviatok, t.j. vo štvrtok bude sv. omša v Jablonci o 17:30 hod a Budmericiach o 19:00 hod. Ráno sv. omša nebude

Stretnutie rodín v našej farnosti bude 30. júna na okáľoch v parku budmerického kaštieľa a začne o 15:00 hod. popoludní

Na budúci týždeň okrem štvrtku sa zapisuje na rané sv. omše cez prázdniny.

Na budúcu nedeľu bude zbierka na dobročinné diela sv. Otca.