12. týždeň v Cezročnom období

Bohoslužby v Budmericiach, Jablonci a Štefanovej

po  24. jún 8:00 Budmerice
Za zdravie a Božiu pomoc pre sestru
ut  25. jún 18:00 Budmerice
Za + Pavla Križana
st  26. jún
št  27. jún 17:00 Štefanová
za + Vladimíra Schmidta
18:00 Budmerice
Za + rodinu Mateja Kolembusa a r.o.s.
pi  28. jún 15:00 Budmerice
Pobožnosť Božiemu milosrdenstvu
17:00 Štefanová
za + Ignáca a Ľudmilu Schmidtových
17:30 Jablonec
Za + Dominika a Teréziu Špajdloví
18:30 Budmerice
Za + Ladislava Zajaca, kňaza
so  29. jún 8:00 Budmerice
Za + Jarmilu Trojakovú, výročná
9:30 Jablonec Za farníkov
9:30 Štefanová
za + Pavla, Mariána a Boženu
ne  30. jún 7:30 Budmerice Za farníkov
9:00 Jablonec
Za + Gabriela a Justínu Jánošikoví a dcéru Annu a r.o.s.
9:30 Štefanová
na úmysel novokňaza
10:30 Budmerice
Za + Vilmu a Ľudovíta Fajnoroví a syna Štefana

Liturgický kalendár:

Pondelok: Narodenie sv. Jána Krstiteľa Slávnosť
Utorok: Féria
Streda: Féria
Štvrtok: sv. Ladislava Ľ.spomienka
Piatok: Najsvätejšieho srdca Ježišovho Slávnosť
Sobota: sv. Petra a Pavla, apoštolov, prikázaná slávnosť Slávnosť
Nedeľa: Trinásta nedeľa v cezročnom období

Upratovanie:

v piatok po večernej sv. omši 28.6. t.r. prosíme tieto rodiny na ul. Jána Rašu: Kačincová, Uhlíková, Hrabovská, Gažová, Svrčková, Kostická, Kostická, Rybecká, Vydrová a Tomašovičová P. Boh zaplať

Sv. omše na sviatok sv. Petra a Pavla v Budmericiach ráno o 8:00 hod. a v Jablonci o 9:30 hod.

Stretnutie rodín v našej farnosti bude 30. júna na okáľoch v parku budmerického kaštieľa a začne o 15:00 hod. popoludní

Na budúcu nedeľu bude o 10:30 hod. tzv. detská sv. omša

V sobotu 29.6. t.r. o 18:00 hod. sa organizuje koncoročná opekačka pre deti zo spevokolu Zvonček a ich rodičov a pre mládež vo farskej záhrade

Pozývame mladých našej arcidiecézy na arcidiecézne stretnutie mládeže Cliptime, ktoré sa tento rok uskutoční v bratislavskej Rači v dňoch 20.-22. septembra ako jedno zo sprievodných podujatí Národného pochodu za život zamerané na mladých. Pripravuje sa bohatý duchovný, formačný, ale aj zábavný a hudobný program určený pre všetky skupiny mladých. Osobitne pozývame birmovancov, ktorí na jeseň príjmu sviatosť birmovania, aby sa stretli spolu s otcami biskupmi a spoločne zamysleli, ako súvisí birmovka s výzvami, ktoré prináša život. Viac aktuálnych informácií o programe, aj prihlasovaní postupn e n&aacu te;jdete na stránke cliptime.sk.

Pozývame mladých, ktorí chcú slúžiť vo farnostiach a spoločenstvách, prihlásiť sa na Bratislavskú animátorskú školu. Už 11. ročník tejto formácie mladých sa začne v októbri tohto roku. Viac informácií o obsahu a priebehu BAŠky, ako aj o spôsobe prihlásenia je na stránke mladezba.sk.

, , ,