17. týždeň v Cezročnom období

Nedeľa 4.8.

9:00 Jablonec
Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu Šaturovú a Morvayovú

10:30 Budmerice
Za farníkov

Od 28.7. do 4.8. t.r. zastupuje v prípade pohrebu vdp. Vladimír Banský z Častej tel.: 0907 756 081

Upratovanie:
v sobotu 03.8. o 8:30 hod. prosíme tieto rodiny na ul. Jána Rašu: Chovancová, Vydrová, Charbulová, Savkuliaková, Baxová, Buková, Somorovská, Hittmárová, Kuglerová a Šabranová. P Boh zaplať