18. týždeň v Cezročnom období

Bohoslužby v Budmericiach, Jablonci a Štefanovej

st  7. aug 18:00 Štefanová
za + rodinu Kirinovičovú a rodičov
ne  11. aug 9:00 Jablonec
Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu Krajčovičovú
9:30 Štefanová
za + rodičov a starých rodičov z oboch strán
10:30 Budmerice Za farníkov

Od 4.8. do 11.8. t.r. zastupuje v prípade pohrebu vdp. Ján Záhradník z Vištuku.