19. týždeň v Cezročnom období

Bohoslužby v Budmericiach, Jablonci a Štefanovej

st  14. aug 18:00 Budmerice
Za + Jozefa a Katarínu Uhlíkových
št  15. aug 17:00 Štefanová
za + Máriu Friedelovú (1. mesiac od smrti)
17:30 Jablonec
Za + Annu a Gerváza Polakovičoví, r.o.s. a dcéru Ivetu
19:00 Budmerice Za farníkov
pi  16. aug 18:00 Budmerice
Za + rodičov Masarykoví, dcéru Annu a st.r.o.s.
18:00 Štefanová
poďakovanie Pánu Bohu za 91 rokov života
so  17. aug 8:00 Budmerice
Za + Vlada Bukového a brata Pavla a rodičov
16:00 Štefanová
za novomanželov Polákových
ne  18. aug 7:30 Budmerice
Za + Eduarda a Magdalénu Radičoví a syna Milana
9:00 Jablonec
Za + Vojtecha a manž. Helenu Tavalyoví a Vojtecha a manželku Cecíliu Haboví
9:30 Štefanová
poďakovanie Pánu Bohu za 83 rokov života
10:30 Budmerice Za farníkov

Liturgický kalendár:

Pondelok: Féria
Utorok: sv. Ponciána, pápeža, a Hipolita, kňaza, mučeníkov Ľ.spomienka
Streda: sv. Maximiliama Kolbeho, kňaza a mučeníka Spomienka
Štvrtok: NANEBOVZATIE PANNY MÁRIE, prikázaná slávnosť Slávnosť
Piatok: sv. Štefana Uhorského Ľ.spomienka
Sobota: Panny Márie v sobotu Ľ.spomienka
Nedeľa: Dvadsiata nedeľa v cezročnom období

Upratovanie:

v sobotu 17.8. t.r. po sv. omši prosíme tieto rodiny ul. Jána Rašu: Fraňová a ul. Červenej armády: Holúbeková, Krchnáková, Ochabová, Krajčovičová, Mladenová, Tomašovičová, Císarová, Jakubčíková a Baxová P. Boh zaplať