21. týždeň v Cezročnom období

Bohoslužby v Budmericiach, Jablonci a Štefanovej

po  26. aug 8:00 Budmerice
Za živých a mŕtvych členov Máriinej légie
ut  27. aug 18:00 Budmerice
Za + Jozefa Salaya, mesačná
st  28. aug 18:00 Jablonec
Za + Valériu a Ľudovíta Gažoví a r.o.s.
18:00 Štefanová
za + rodinu Dzíbelovú a Izakovičovú
št  29. aug
pi  30. aug 18:00 Budmerice
Za + Ivana Baxu a syna Jaroslava
so  31. aug 16:00 Jablonec
Sobáš Michal Pätoprstý a Veronika Janošovičová
ne  1. sep 7:30 Budmerice
Za + František Krajčovič a Alojzia
9:00 Jablonec
Za + Jozefa a Teréziu Lukovič a st.r.o.s.
10:30 Budmerice Za farníkov
10:30 Štefanová
za Božie požehnanie pre rodiny, mladých a pútnikov – (sv. omša pri kaplnke sv. Rozálie)

Púť ku sv. Rozálii:

Farnosť Štefanová organizuje púť ku kaplnke sv. Rozálie v Štefanovej. Na budúcu nedeľu 1. septembra 2019 o 10:30 hod. bude sv. omša pri kaplnke sv. Rozálie vo farnosti Štefanová.
V prípade nepriaznivého počasia bude sv. omša o 10:30 hod. vo farskom kostole v Štefanovej.
V sobotu 31.augusta bude vo Vištuku sobášna sv. omša o 16:00 hod. už s nedeľnou platnosťou.

Liturgický kalendár:

Pondelok: Féria
Utorok: sv. Moniky Spomienka
Streda: sv. Augustína, biskupa a učiteľa Cirkvi Spomienka
Štvrtok: Mučenícka smrť sv. Jána Krstiteľa Spomienka
Piatok: Féria
Sobota: Féria
Nedeľa: Dvadsiata druhá nedeľa v cezročnom období

Upratovanie:

v sobotu 31.8. t.r. o 8:30 hod. prosíme tieto rodiny na ul. Červenej armády: Vykydalová, Ochabová, Haberlová, ul. Modranská: Von Nester, Baxová, Jakabovičová, Lovásová, Filová, Oscitá a Hrdličková. P. Boh zaplať

Ohlášky:

Dňa 31.8.2019 chcú v našej farnosti uzavrieť manželstvo Michal Pätoprstý bydlisko Bratislava a Veronika Janošovičová z farnosti Budmerice. Ak by niekto vedel o prekážke k sláveniu tohto manželstva, nech to oznámi na farskom úrade. Snúbencov vkladáme do našich modlitieb.

Zbierka

Na budúcu nedeľu nebude v Budmericiach zvonček ale zbierka na opravu kostola v Budmericiach
7. 29.8. t.r. odchod autobusu na púť k bl. Zdenke Schelingovej v Podunajských Biskupiciach bude z námestia 8:00 hod. a z hornej zástavky o 8:05 hod.