22. týždeň v Cezročnom období

Bohoslužby v Budmericiach, Jablonci a Štefanovej

po  2. sep 8:00 Budmerice Za Božiu pomoc
ut  3. sep 19:00 Budmerice
Za zdravie a Božiu pomoc
st  4. sep 18:00 Štefanová
poďakovanie Pánu Bohu za pomoc a ochranu a prosba – za spásu duše pre + Margarétu
19:00 Jablonec
Za + rodinu Barčákovú a Hlavinovú
št  5. sep 19:00 Budmerice
Za + Jozefa Kačeriaka
8:00 Štefanová
poďakovanie Pánu Bohu za 80 rokov života
pi  6. sep 18:00 Jablonec
Za + Ivetu Magalovú, 10. výročie
19:00 Budmerice
Za ctiteľov Božského srdca Ježišovho
so  7. sep 8:00 Budmerice Za + Romana
ne  8. sep 7:30 Budmerice
Za + Tomáša a Valériu Miloví, + bratov Jozefa a Ladislava
9:00 Jablonec
Za + Antona Jedináka
9:30 Štefanová
za + Ľudovíta a Magdalénu Kirinovičových
10:30 Budmerice Za farníkov

Liturgický kalendár:

Pondelok: Féria
Utorok: sv. Gregora Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi Spomienka
Streda: Féria
Štvrtok: Féria
Piatok: Prvý piatok v mesiaci Féria
Sobota: sv. Marka Križina, Melichara Grozdieckého a Štefana Pongrácza, kňazov a mučeníkov Féria
Nedeľa: Dvadsiata tretia nedeľa v cezročnom období

Upratovanie:

v sobotu 7.9. t.r. po sv. omši prosíme tieto rodiny na ul. Revolučná: Krasňanská, Machalová, Polčicová, Moravčíková, Sobolíková Benešová, Drefková, Kuchtová, Jelemenská, ul. Pod Bielym Vrškom: Krajčíková, Cesneková, Figlušová, ul. Revolučná: Rajkovičová, Valíčková a Žiačiková P. Boh zaplať

Zákon o ochrane osobných údajov

Už nejaký čas platí na Slovensku zákon o ochrane osobných údajov, z ktorého aj pre farnosť vyplývajú určité povinnosti. Napr. Krstné listy, sobášny listy a iné potvrdenia môžem vydávať len v súlade s týmto zákonom. Napr. krstný list môžem vydať len tomu koho sa týka v prípade plnoletej osoby alebo zákonnému zástupcovi v prípade neplnoletej osoby. Druhá možnosť je poslať krstný list priamo na cirkevný úrad. napr. farnosť. Prosím, aby ste to rešpektovali.