23. týždeň v Cezročnom období

Bohoslužby v Budmericiach, Jablonci a Štefanovej

ut  10. sep 19:00 Budmerice
Za obrátenie zaťa a dcéry
st  11. sep 19:00 Jablonec
Za + Jána a Rozáliu Feketoví, nevestu Oľgu a st.r.o.s.
št  12. sep 17:00 Štefanová
za + Annu Schmidtovú, syna Vladimíra
19:00 Budmerice Za kňazov
pi  13. sep 15:00 Budmerice
Pobožnosť k Božiemu milosrdenstvu
18:00 Budmerice
Za uzdravenie Libora Salčáka
so  14. sep 8:00 Budmerice
Za zdravie a Božiu pomoc a dary Ducha Svätého pre Miroslava
ne  15. sep 7:30 Budmerice
Za + Jozefa Hlavatého
9:00 Jablonec
Za + rodinu Jarábkovú a Lukovičovú
9:30 Štefanová
za + Františka a Annu Gažiových, rodičov a svokrovcov
10:30 Budmerice Za farníkov

Upratovanie:

v sobotu 14.9. t.r. po sv. omši prosíme tieto rodiny na ul. Revolučná: Miškovičová, Miškovičová, Junasová, Šmidová, Hegerová, Príhodová, ul. Červenej armády: Pechová, Jarábková, Križanová a Križanová P. Boh zaplať

Milodary:

veriaca z Jablonca obetovala na opravu kostola v Jablonci 1000,- Eur a veriace 55,-Eur v vriaca z Budmeríc pre potreby farnosti 100,- Eur. P. Boh zaplať

Zbierka na opravu kostola v Budmericiach vyniesla 500,-Eur (8507,-) a v Jablonci 500,- Eur (2998,-)

Posviacka materskej škôlky na Lindave v sobotu 14.9. t.r. o 12:00 hod.

V tomto týždni v Budmericiach slávime výročie posviacky kostola.

V nedeľu bude v Budmericiach farská ofera. Za Váš milodar P. Boh zaplať

V tomto týždni v Budmericiach po sv. omšiach zapisujem na sv. omše

v. omše v utorok, štvrtok o 19:00 hod., piatok o 18:00 hod. sobotu ráno o 8:00 hod a v pondelok sv. omša nebude (rekolekcia)

Pozývame všetkých veriacich zúčastniť sa Národnej púte k Sedembolestnej Panne Márii do Šaštína, ktorá sa bude konať 13.- 16. septembra 2019. Národná púť vyvrcholí sv. omšou v nedeľu, 15. septembra o 10.30 hod., počas ktorej prednesie homíliu Mons. Vladimír Fekete SDB, apoštolský prefekt v Azerbajdžane. Na druhý deň, 16. septembra 2019, bude v Bazilike Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne sláviť sv. omšu o 10.30 hod. bratislavský pomocný biskup Mons. Jozef Haľko v rámci púte seniorov a chorých.

Národný pochod za život potrebuje ešte 400 dobrovoľníkov, ktorí by vedeli pomôcť v rôznych tímoch od piatka 20. septembra do nedele 22. septembra. Dobrovoľníci sa môžu zaregistrovať na stránke www.pochodzazivot.sk – odkaz na registráciu dobrovoľníkov sa nachádza na stránke vpravo hore.

JCLic. JUDr. Mgr. Branislav Trubač