26. nedeľa cez rok

Bohoslužby v Budmericiach, Jablonci a Štefanovej

po  30. sep 8:00 Budmerice
Za + Jaroslava Junasa a mamu Irenu Petrakovičovú
ut  1. okt 18:00 Budmerice
Za zdravie a Božiu pomoc pre Marienku
st  2. okt 18:00 Jablonec
Za + Jána Michalca, rodičov a brata Pavla
18:00 Štefanová
za + Margitu Sabovú
št  3. okt 18:00 Budmerice
Za + Jána a Magdalénu Kostický
pi  4. okt 8:00 Štefanová
za + Ladislava Tótha, rodičov a súrodencov
17:30 Jablonec
Za + rodičov Krajčovičoví a Krajčovičoví
18:30 Budmerice
Za ctiteľov Božského srdca Ježišovho
so  5. okt 8:00 Budmerice
Za + Alojza Baxu, manž. Jindřišku, dcéru Martu
ne  6. okt 7:30 Budmerice
Za + Ernesta Tomašoviča, manž. Helenu, syna Mareka
9:00 Jablonec Za farníkov
9:30 Štefanová
poďakovanie Pánu Bohu za 70 rokov života
10:30 Budmerice
Za + Oľgu Prétoriovú, 5. výr.

Liturgický kalendár:

pondelok – sv. Hieronyma, kňaza a učiteľa Cirkvi
utorok – sv. Terézie od Dieťaťa Ježiša (z Lisieux), panny a učiteľky Cirkvi
streda – sv. anjelov strážcov
piatok – sv. Františka Assiského
sobota – sv. Faustíny Kowalskej, panny

Upratovanie:

v sobotu 5.10. t.r. o 8:30 hod. prosíme tieto rodiny ul. Juraja Holčeka: Krajčovičová, Dvořáková, Fajnorová, Halešová, Charbulová, Tekulová, Vadovičová, Pešková, Homzová a Krchnáková P. Boh zaplať

Príprava k sv. Birmovania

(Zatiaľ sa zisťuje predbežný záujem). Vek na začiatok prípravy je 8 ročník ZŠ a vyššie, kto ešte neprijal sv. birmovania

Ohlášky:

Dňa 19.10.2019 chcú v našej farnosti uzavrieť manželstvo Libor Uher z farnosti Lanřot a Ing. Eva Hrdličková z farnosti Budmerice. Ak by niekto vedel o prekážke k sláveniu tohto manželstva, nech to oznámi na farskom úrade. Snúbencov vkladáme do našich modlitieb.

Oprava strechy

V stredu Jablonci po sv. omši stretnutie ohľadom opravy strechy

Október – mesiac misií a modlitby sv. ruženca:

Október je mesiac misií. V tomto roku si pripomíname 100. výročie pápežskej encykliky o misiách. Modlievajme sa sv. ruženec i doma, v rodinách. Prosme Pána, aby aj iní ľudia spoznali Ježiša Krista, Vykupiteľa. V mesiaci októbri sa budeme modliť ruženec o polhodinu pred sv. omšou, t.j. o 17:30 hod.

Príprava na prvé sv. prijímanie –

deti navštevujúce ZŠ v Budmericiach: Deti, ktoré navštevujú ZŠ v Budmericiach a budú sa so spolužiakmi pripravovať na 1. sv. prijímanie sa s rodičmi na budúcu nedeľu 6.októbra po druhej sv. omši (začína o 10:30) stretnú v kostole v Budmericiach s vdp. farárom. Toto prvé stretnutie je zároveň prihlásením na prípravu.

Lampiónový sprievod vo Vištuku:

Na budúcu sobotu 5. októbra 2019 o 18:30 hod. budeme mať vo Vištuku lampiónový sprievod. Pozývame všetkých – malých i veľkých. Myšlienka sprievodu – sv. Ján Pavol II., pápež rodiny.