27. týždeň v Cezročnom období

Bohoslužby v Budmericiach, Jablonci a Štefanovej

ut  8. okt 17:30 Budmerice
Za Božiu pomoc ťažkej chorobe pre Milana
st  9. okt 17:30 Jablonec
Za + Mariana Križana, mesačná
št  10. okt 17:30 Budmerice
Za + Štefana a Jozefínu Šchwarzoví
18:00 Štefanová
za živých a zosnulých členov Bratstva sv. ruženca
pi  11. okt 15:00 Budmerice
Pobožnosť k Božiemu milosrdenstvu
17:30 Budmerice
Za + Petra Babinca
so  12. okt 7:30 Budmerice
Za + Karola a Máriu Kunákoví a r.o.s.
ne  13. okt 7:30 Budmerice Za farníkov
9:00 Jablonec
Za + manželku Helenu a rodičov Jozefa a Máriu a brata Dezidera
9:30 Štefanová
za + Antona a Annu Buchových a rodičov
10:30 Budmerice
Za + Máriu Vráblovú a Emila

Liturgický kalendár:

Pondelok: Ružencovej Panny Márie Spomienka
Utorok: Féria
Streda: sv. Jána Leonardiho, kňaza Ľ.spomienka
Štvrtok: Féria
Piatok: sv. Jána XXIII., pápeža Spomienka
Sobota: Panny Márie v sobotu Ľ.spomienka
Nedeľa: Dvadsiata ôsma nedeľa v cezročnom období

Upratovanie:

v sobotu 12.10. t.r. o 8:30 hod. prosíme tieto rodiny ul. Juraja Holčeka: Mičková, Stojkovičová, Trebatická, Vrábelová, ul.Podhájska: Bócová McCauley, Talapková, Sklenárová, Boldišová a Machalová. P. Boh zaplať

Milodary:

Veriaca z Budmeríc obetovala 50,- Eur P. Boh zaplať
Zbierka v Jablonci na opravu strechy kostola vyniesla 1140,- Eur (spolu 4238,-). Za milodar P. Boh zaplať

Ruženec

V mesiaci októbri sa budeme modliť ruženec o polhodinu pred sv. omšou, t.j. o 17:30 hod. a hneď po nej bude sv. omša

Oprava kostola

V piatok po sv. omši v Budmericiach bude stretnutie všetkých, ktorým záleží na oprave kostola v Budmericiach a chcú v tejto veci byť aj nápomocný. Chcem poznať Váš názor na opravu kostola.

Katechéza

V utorok 8.10. t.r. o 19:00 hod. katechéza pre dospelých

Ohlášky:

Dňa 19.10.2019 chcú v našej farnosti uzavrieť manželstvo Libor Uher z farnosti Lanžhot a Ing. Eva Hrdličková z farnosti Budmerice. Ak by niekto vedel o prekážke k sláveniu tohto manželstva, nech to oznámi na farskom úrade. Snúbencov vkladáme do našich modlitieb.

Divadlo

Divadlo o sv. Kataríne v sobotu 12.10.2019 o 18:00 hod. v Kultúrnom dome. Vstupné dobrovoľné