29. týždeň v Cezročnom období

Bohoslužby v Budmericiach a Jablonci

po  21. okt 8:00 Budmerice
Za + Jozefa a Rozáliu Oškeroví
ut  22. okt 17:30 Budmerice
Za obrátenie syna Denisa a zdravie pre vnučku Lunu
st  23. okt 17:30 Jablonec
Za +rodinu Urbaničovú a Delinčiakovú
št  24. okt 17:30 Budmerice
Za + rodinu Dobšovičovú
pi  25. okt 15:00 Budmerice
Pobožnosť k Božiemu milosrdenstvu
17:30 Budmerice
Za zdravie a Božiu pomoc pre Zdenku a Editu
so  26. okt 7:30 Budmerice
Za + Máriu a Pavla Križana, syna Štefana, Pavla a dcéru Terku
ne  27. okt 7:30 Budmerice Za farníkov
9:00 Jablonec
Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu Oscitú
10:30 Budmerice
Za + Martu a Dušana Fajnoroví

Liturgický kalendár:

Pondelok: Féria
Utorok: sv. Jána Pavla II., pápeža Ľ.spomienka
Streda: sv. sv. Jána Kapistránskeho, kňaza Ľ.spomienka
Štvrtok: sv. Antona Máriu Clareta, biskupa Ľ.spomienka
Piatok: sv. sv. Maura, biskupa Ľ.spomienka
Sobota: Panny Márie v sobotu Ľ.spomienka
Nedeľa: Tridsiata nedeľa v cezročnom období

Upratovanie:

v sobotu 26.10. t.r. o 8:30 hod. prosíme tieto rodiny ul Juraja Holčeka: Bohušová, Kulifajová, Poláková, Baničová, Dusíková, Pechová, Hrdličková, Molnárová, Perželová a Tisoňová P. Boh zaplať

V mesiaci októbri sa budeme modliť ruženec o polhodinu pred sv. omšou, t.j. o 17:30 hod. a hneď po nej bude sv. omša

O týždeň v noci z 26. na 27. októbra sa mení čas. O 03:00 hodine letného času posúvame hodiny na 02.00 hodinu stredoeurópskeho času

Katechéza pre dospelých v utorok o 19:00 hod.

Na budúcu nedeľu v Budmericiach bude detská sv. omša o 10:30 hod.