30. týždeň v Cezročnom období

Bohoslužby v Budmericiach, Jablonci a Štefanovej

po  28. okt 8:00 Budmerice
Za + František Kadlečík a maž. Etelu a st.r.o.s.
ut  29. okt 17:30 Budmerice
Za zdravie a Božiu pomoc pre Margitu
st  30. okt 17:00 Štefanová
poďakovanie za 91 rokov života
17:30 Jablonec
Za + František a Helenu Dzíbeloví
št  31. okt 17:30 Budmerice
Za uzdravenie manželstva, dar živej viery pre manžela a Božiu pomoc pre celú rodinu
pi  1. nov 8:00 Budmerice
Za + Alojza Kuglera
9:30 Jablonec Za farníkov
9:30 Štefanová
za živých a zosnulých kňazov, ktorí pôsobili v našej farnosti
so  2. nov 8:00 Budmerice
Za duše v očistci, na ktoré si nik nespomína
9:30 Jablonec
Za všetkých zosnulých
9:30 Štefanová
za všetkých verných zosnulých
ne  3. nov 7:30 Budmerice
Za + Helenu a Pavla Nemcoví, syna Jozefa
9:00 Jablonec
Za + rodinu Martina Hasíka
9:30 Štefanová
za + Valentína a Helenu Tekulových
10:30 Budmerice Za farníkov

Liturgický kalendár:

Pondelok: sv. Šimona a Júdu, apoštolov Sviatok
Utorok: Féria
Streda: Féria
Štvrtok: Féria
Piatok: Všetkých svätých, prikázaná slávnosť Slávnosť
Sobota: Spomienka na všetkých zosnulých Spomienka
Nedeľa: Tridsiata prvá nedeľa v cezročnom období

Upratovanie:

v sobotu 2.11. t.r. o 9:00 hod. prosíme tieto rodiny ul Juraja Holčeka: Oškerová, Parajková, Bejdáková, Šumská, Katonová, Buttková, Mocpajchelová, Čulenová, Somorovská Mária a Pérová. P. Boh zaplať

Milodary:

Veriaca obetovala na opravu kostola 100,- Eur

Sv. spoveď:

v Budmericiach v pondelok po sv. omši, utorok, štvrtok polhodinu pred a po sv. omši. V Jablonci sv. spoveď stredu od 17:00 do 18:00 hod.

Sv. omše na sviatky Všetkých svätých v Budmericiach vo štvrtok večer o 18:00 hod. s platnosťou zo sviatku Všetkých svätých a v piatok ráno o 8:00 hod. a v sobotu na Spomienku všetkých zosnulých ráno o 8:00 hod.

V Jablonci na slávnosť Všetkých svätých, t.j. v piatok o 9:30 hod. a na Spomienku všetkých zosnulých tiež o 9:30 hod.

Odpustky:

2. novembra – návšteva kostola, modlitba Otče náš a Verím v Boha a tri podmienky (sv. spoveď, sv. prijímanie a modlitba na úmysel Sv. Otca.
Od 1. – 8. novembra: návšteva cintorína, modlitba za zosnulých a tri podmienky