31. týždeň v Cezročnom období

Bohoslužby v Budmericiach, Jablonci a Štefanovej

ut  5. nov 17:00 Budmerice
Za + Miladu Butkovú a r.o.s.
st  6. nov 16:00 Štefanová
za + Justína a Františku Jakušových – a Helenu a Pavla Kosecových
17:00 Jablonec
Za + Ľudovíta Krajčoviča a r.o.s.
št  7. nov 17:00 Budmerice
Za + Alenu Dusíkovú
pi  8. nov 15:00 Budmerice
Pobožnosť k Božiemu milosrdenstvu
17:00 Budmerice
Za + rodinu Šuhajdovú
so  9. nov 8:00 Budmerice
Za zdravie rodičov Jána a Martu
ne  10. nov 7:30 Budmerice
Za + Jána a Katarínu Cisaroví, syna a zaťa
9:00 Jablonec Za farníkov
9:30 Štefanová
za + Štefana a Agnešu Vandákových a syna Štefana
10:30 Budmerice
Za + Oldricha Šavaru, 5. výr.

Liturgický kalendár:

Pondelok: Sv. Karola Borromejského, biskupa Spomienka
Utorok: Sv. Imricha Ľ.spomienka
Streda: Féria
Štvrtok: Féria
Piatok: Féria
Sobota: Výročie posviacky Lateránskej baziliky Sviatok
Nedeľa: Tridsiata druhá nedeľa v cezročnom období

Upratovanie:
v sobotu 2.11. t.r. o 9:00 hod. prosíme tieto rodiny ul. Juraja Holčeka: Lukačovičová, Študencová, Mondeková, Nižnanová, Trnavská cesta: Pikulíková, Poláková, Polakovičová, ul. Juraja Holčeka: Sedliaková, Somorovská, Somorovská. P. Boh zaplať

Prosíme o brigádu na budúcu sobotu o 8:30 hod. výrub kríkov a prípravu na položenie kameňov okolo zadného vchodu do fary a kostola. Brigáda je hlavne pre mužov. Treba si priniesť píly a ostatné nástroje.

Na budúci týždeň v utorok 5.11., t.r. o 19:00 hod. bude katechéza pre dospelých

Na budúcu nedeľu 10. novembra 2019 sa bude pri všetkých sv. omšiach konať tradičná dobročinná Svätomartinská zbierka. Na príhovor patróna arcidiecézy svätého Martina z Tours ako prosbu o nové duchovné povolania pre Bratislavskú arcidiecézu chceme uskutočniť Svätomartinskú zbierku, ktorou v tomto roku podporíme duchovné povolania, konkrétne štúdium a pobyt v seminári pre bohoslovcov diecézy Gikongoro v Rwande a štúdium a pobyt v seminári pre bohoslovcov arcidiecézy Erbil v Iraku.

Srdečne pozývame všetkých veriacich do Katedrály svätého Martina v Bratislave na slávenie Svätomartinského trojdnia v dňoch 9.-11. novembra 2019. Slávnostné sväté omše budú v sobotu 9. novembra o 17.00 hod., v nedeľu 10. novembra o 10.30 hod. a v pondelok 11. novembra o 17.00 hod. V našej Bratislavskej arcidiecéze prežívame Rok modlitieb za nové kňazské povolania, a tak aj témou tohtoročného slávenia Svätomartinského trojdnia je Povolanie svätého Martina a čnosť nábožnosti, nádeje a mravnej sily.

Hnutie kresťanských spoločenstiev detí eRko pozýva deti a rodičov na Svätomartinský lampiónový sprievod, ktorý sa bude konať 9. novembra. Začne slávnostnou sv. omšou o 17.00 hod. v Katedrále sv. Martina a po nej o 18.00 hod. bude pokračovať sprievodom ulicami Starého Mesta až do katolíckeho internátu Svoradov, kde je pre deti pripravený zaujímavý program. Prosíme o prinesenie charitatívneho daru pre deti z Rumunska.