Veľa či málo?

Koncom 2. storočia bol zavraždený rímsky cisár Pertinax svojimi pretoriánmi (osobnou strážou). Po tomto šokujúcom čine, nastalo to, čo nikdy nebolo predtým: pretoriáni vypísali konkurz na trón. Novým cisárom bude ten, kto ponúkne najviac peňazí. Vyhral rímsky senátor Didius Julianus. Vládol však len 66 dní, aj on bol zavraždený.
66 dní. Málo, či veľa času. Veľa, ak je to krutovládca. Málo, ak mal víziu, čo s ríšou. Ak chcel, aby ríša prosperovala. Prečo tento výlet do dejín? Syn Boží, ktorý sa stal človekom, žil na tejto zemi 33 rokov. Verejne pôsobil 3 roky. 3 dni bol čas, v ktorom zomrel na kríži a vstal z mŕtvych. Veľa či málo?
Myslím si, že za tie vyššie spomínané obdobia sa odohralo v dejinách ľudstva to najpodstatnejšie. Preto sa aj letopočet delí na: pred a po narodení Krista. Nikto tak v dejinách nezmenil ľudstvo, ako Ježiš. Aj za svojho pozemského účinkovania zmenil životy mnohým. Petrovi, Márii Magdaléne, stotníkovi, Lazárovi atď. Niekto sa s ním stretával pravidelne, či žil s ním roky (apoštoli, zbožné ženy…). Niekto sa s ním stretol možno len raz v živote (Zachej, uzdravený Samaritán a mnohí iní bezmenní) a predsa to navždy zmenilo ich životy.
Čo je to tridsať minút či hodina času v dni, ktorý má 24 hodín? Skoro nič. A predsa: tá polhodina či hodina denne môže zmeniť môj či tvoj život. Aká hodina? Sv. omša či modlitba. V sv. omši sa stretávame s tým istým živým Ježišom, ktorý zmenil životy mnohým pred 2000 rokmi. Či si myslíš, že nechce zmeniť aj tvoj? Ježiš je predsa ten istý včera, dnes i naveky, ako hovorí autor listu Hebrejom v Novom zákone. Či Ježiš netúži dotknúť sa tvojho srdca a niečo v ňom nezmeniť? Pravdaže áno. Už len to, že sa posilňuje tvoja viera, už to je mnoho. A to pochádza zo stretnutia s Kristom. Niekde sa dejú dokonca aj zázraky, niektorí ľudia boli uzdravení napríklad pri sv. omši či adorácii. A koľko uzdravení sa udialo v duši mnohých ľudí. Nepodceňujme tú hodinu denne. Možno práve tá hodina kontaktu so živým Ježišom dokáže zmeniť tvoj život, ako dokázala aj v živote mnohých Izraelitov za čias pozemského života Božieho Syna.

P. Róbert Režný CSsR