33. týždeň v Cezročnom období

Bohoslužby v Budmericiach, Jablonci a Štefanovej

po  18. nov 8:00 Budmerice
Za + Magdalénu Peškovú, Vilmu a Jána Hrozanioví
ut  19. nov 17:00 Budmerice
Za + Jaroslava Daniša a rodičov Danišoví a Lackoví
st  20. nov 17:00 Jablonec
Za + Štefana Ochabu a rodičov a súrodencov
17:00 Štefanová
za + rodičov Brestovanských, sestry, bratov, – švagrov a švagriné
št  21. nov 17:00 Budmerice
Za + Karola a Ľudmilu Olšoví a syna Ladislava a r.o.s.
pi  22. nov 15:00 Budmerice
Pobožnosť k Božiemu milosrdenstvu
17:00 Budmerice
Za + Máriu a Libora Vydroví a r.o.s.
so  23. nov 15:00 Budmerice
Za členov Máriinej légie aktívných a modliacich sa živých i mŕtvých
ne  24. nov 7:30 Budmerice Za farníkov
9:00 Jablonec
Za + rodinu Barinčiakovú
9:30 Štefanová
za + Mariána Kirinoviča, rodičov a súrodencov
10:30 Budmerice
Za + Žofiu Ogibovičovú

Liturgický kalendár:

Pondelok: Výročie posviacky bazilík sv. Petra a Pavla, apoštolov Ľ.spomienka
Utorok: Féria
Streda: Féria
Štvrtok: Obetovanie Panny Márie Spomienka
Piatok: sv. Cecílie, panny a mučenice Spomienka
Sobota: Panny Márie v sobotu Ľ.spomienka
Nedeľa: Krista Kráľa

Upratovanie:

v sobotu 23.11. t.r. o 8:30 hod. prosíme tieto rodiny ul. Juraja Holčeka: Krajčovicová, Moravčíková, Babincová, Sabová, ul. Jána Rašu: Okuliarová, Kvaková, Kordošová, Lukačovičová, Baxová a Chalúpková P. Boh zaplať

Milodary:

Veriaca rodina obetovala 50,- Eur na opravu Jabloneckého kostola. P. Boh zaplať

Ďakujem všetkým, ktorí sa zúčastnili v sobotu na brigáde. P. Boh zaplať

Farnosť Budmerice za podpory Spolku vinárov a fajnkoštérov v Budmericiach, Obce Budmerice, Matice slovenskej v Budmericiach Vás pozýva v nedeľu 24.11.2019 na ďalšie spoločné stretnutie – Spoznávaj svoj domov. Stretneme sa o 13:30 hod. pri cintoríne, odkiaľ pôjdeme ku krížu na Trnavskej ceste, potom po Jabloneckej ceste ku krížu na Silnici a po Jakubskej ceste popri potoku Gidra sa vrátime späť ku cintorínu.
Bližšie informácie si môžete pozrieť na oznamovacej tabuli

V utorok katechéza pre dospelých o 19:00 hod.

Predbežné prihlášky k prijatiu sv. birmovania po sv. omši v sakristií

Spoločenstvo Máriinej légie v Budmericiach pozýva všetkých modliacich členov a ctiteľov P. Márie na stretnutie v sobotu 23.11.2019 vo farnosti Budmerice s programom o 14:15 modlitba legionárov, 15:00 hod. sv. omša po sv. omši beseda a nakoniec agapé /občerstvenie/

Bratislavská arcidiecézna charita a spolupracujúce organizácie pozývajú všetkých, aby sa zapojili ako dobrovoľníci alebo darcovia do potravinovej Tesco zbierky. Vyzbierané potraviny a drogéria pomáhajú počas roka rodinám a jednotlivcom v núdzi. Potravinová zbierka sa bude konať v dňoch 21. – 23. 11. 2019 (štvrtok až sobota) v čase od 10:00 do 20:00 hod. vo vybraných predajniach TESCO. Viac informácií o predajniach a možnosti dobrovoľníctva nájdete na stránke www.charitaba.sk (Plagát sa nachádza v prílohe.)

V Advente sa uskutoční duchovná obnova s názvom „rozVEDENÍ k BOHU I.“ pre rozvedených, ktorí po rozvode žijú sami. Téma obnovy má názov „Prijatie svojej situácie a odpustenie.“ Duchovná obnova sa uskutoční 13.-15. decembra v Rodinkove v Belušských Slatinách. Je možné vziať so sebou aj deti, o ktoré sa postarajú animátori. Prihlásiť sa je možné cez prihlasovací formulár, ktorý je na internetovej stránke Rodinkova.