PRVÁ ADVENTNÁ NEDEĽA

Bohoslužby v Budmericiach, Jablonci a Štefanovej

ne  1. dec 7:30 Budmerice Za farníkov
9:00 Jablonec
Za + Dezidera Bednárovského a rodičov a súrodencov
10:30 Budmerice
Za + Karola a Máriu Chynoradských
po  2. dec 8:00 Budmerice
Za poďakovanie sa P. Bohu a zdravie a Božiu pomoc pre Margitu
ut  3. dec 8:00 Budmerice
Za Božiu pomoc pre priateľku
st  4. dec 17:00 Jablonec
Za + rodinu Šáturovú a Baničovú
17:00 Štefanová
na úmysel, ku cti sv. Antona
št  5. dec 8:00 Budmerice
Za + Štefana a Annu Študencoví, zaťa a vnuka
8:00 Štefanová
na úmysel otca arcibiskupa
pi  6. dec 15:00 Budmerice
Pobožnosť k Božiemu milosrdenstvu
16:00 Jablonec
Za + Štefana a Máriu Špajdloví
17:00 Budmerice
Za ctiteľov Božského srdca Ježišovho
so  7. dec 8:00 Budmerice
Za + Ladislava Mladenov a rodičov
ne  8. dec 7:30 Budmerice Za farníkov
9:00 Jablonec
Za + Ladislava Zajaca, kňaza
9:30 Štefanová
za + Libora a Teréziu Belicových a syna Štefana
10:30 Budmerice
Za + Jána a a Máriu Jelemenských a syna Alojza

Liturgický kalendár:

Pondelok: Ľ. spomienka
Utorok: sv. Františka Xaverského, kňaza Spomienka
Streda: Féria
Štvrtok: Féria
Piatok: Féria
Sobota: sv. Ambróza, biskupa a učiteľa Cirkvi Spomienka
Nedeľa: Druhá adventná nedeľa

Upratovanie:

v sobotu 7.12. t.r. o 8:30 hod. prosíme tieto rodiny ul. Jána Rašu: Kostická, Rybecká, Vydrová, Tomašovičová, Miškovičová, Nahálková, Haršányová, Miškovičová Miškovičová a Šlachtová. P. Boh zaplať

Rorátne sv. omše o Panne Márií v pondelok až štvrtok o 8:00 hod. V piatok sv. omša v Jablonci o 16:00 hod. a v Budmericiach o 17:00 hod.

Sv. spoveď pred vianočnými sviatkami bude v našej farnosti v Jablonci 14.12. a v Budmericiach 15.12. t.r.

Občianske združenie Asociácia za život a rodinu pozýva na verejné modlitbové zhromaždenie s názvom ZA NAJMENŠÍCH Z NÁS. Uskutoční sa pred parlamentom dňa 3.12.2019 o 16:30 hod. Toto modlitbové verejné zhromaždenie je volaním k Bohu o pomoc a zároveň žiadosťou adresovanou poslancom, aby hlasovali za lepšiu ochranu nenarodených. Parlament na práve prebiehajúcej schôdzi v druhom čítaní prerokuje zákon, ktorý ak bude prijatý, zlepší informovanosť mamičiek pred potratom, vďaka čomu budú lepšie chránené nenarodené deti pred potratom. Prineste si prosím sviečky.