ŠTVRTÁ ADVENTNÁ NEDEĽA

Bohoslužby v Budmericiach, Jablonci a Štefanovej

po  23. dec 7:30 Budmerice
Na úmysel ordinára
ut  24. dec 22:00 Štefanová
za + Karola Dobrovodského, Milana a Jána Lopušanových
22:30 Jablonec
Za + Agnešu Hasíkových, rodinu Hyncovú a Hasíkovú
st  25. dec 0:00 Budmerice
Za mojich dobrodincov
9:00 Jablonec
Za + rodinu Švorcovú, Novosedlíkovú a Rosenbergovú
9:30 Štefanová
za + rodičov Kirinovičových a Tekulových
10:30 Budmerice
Za + Vincenciu Zichovú
št  26. dec 9:00 Jablonec
Za + rodinu Kusý a brata Františka
9:30 Štefanová
Štefana a Emíliu Daubnerových
10:30 Budmerice Za farníkov
pi  27. dec 8:00 Budmerice
Za poďakovanie, za zdravie a Božiu pomoc pre Zuzanku
so  28. dec 8:00 Budmerice
Za + Štefániu a Michala Bednárika a + deti
ne  29. dec 7:30 Budmerice
Za + Štefana a Annu Študencových, vnukov František, Alojz, Štefan a Marian
9:00 Jablonec
Za + Rudolfa a Helenu Kucmanových a str. rodičov
9:30 Štefanová
za + rodičov a krstných rodičov
10:30 Budmerice
Za + Pavla Dvořáka

Liturgický kalendár:

Pondelok: Féria
Utorok: Féria
Streda: Narodenie Pána, prikázaná slávnosť Slávnosť
Štvrtok: sv. Štefana, prvého mučeníka Sviatok
Piatok: sv. Jána, apoštola a evanjelistu Sviatok
Sobota: sv. Neviniatok, mučeníkov Sviatok
Nedeľa: Svätej rodiny Ježiša, Márie a Jozefa

Upratovanie:

v sobotu 29.12. t.r. o 8:30 hod. prosíme tieto rodiny ul. Jána Rášu: Tekulová, Braunová, Rybecká, Brniaková, Micháleková, Chovancová, Vydrová, Charbulová, Savkuliaková a Baxová P. Boh zaplať

Milodary:

Veriaca z Budmeríc obetovala 50,- Eur a veriaca rodina z Jablonca obetovala 50,- Eur

Na Božie narodenie bude farská zbierka, ktorá bude už aj na polnočnej. Za Váš milodar P. Boh zaplať

29.12. t.r. bude počas druhej sv. omši účinkovať spevácky zbor zo Senca

V pondelok budeme v kostole robiť vianočnú výzdobu od 8:30 hod. Prosíme staršiu mládež a ochotných dospelých o pomoc pri výzdobe.

V pondelok bude sv. omša ráno o 7:30 hod.

Sv. omše na Božie narodenie v Jablonci o 22:30 hod. vigília v utorok a stredu o 9:00 hod.

Sv. omše na Božie narodenie Budmericiach o polnoci a o 10:30 hod.

Na sviatok sv. Štefana v Jablonci o 9:00 hod. a v Budmericiach o 10:30 hod.

V piatok a sobotu ráno o 8:00 hod. V nedeľu vo zvykom čase