Nedeľa Svätej rodiny

Bohoslužby v Budmericiach, Jablonci a Štefanovej

po  30. dec 8:00 Budmerice
Za + Františka Bednárika, 5. výročie
ut  31. dec 15:30 Štefanová na úmysel
16:00 Jablonec
Za + Ľubomíra a Kamilu Hujsioví
16:00 Budmerice
Za + Boženu, 10. výročie a Eduarda Baxu
ut  1. jan 7:30 Budmerice
Za + Alojza a Moniku Študencoví a + deti a r.o.s.
9:00 Jablonec
Za zdravie a Božiu pomoc k 80 narodeninám
9:30 Štefanová
za + rodinu Feriancovú a Malinovú
10:30 Budmerice Za farníkov
st  2. jan 17:00 Budmerice
Za + Jozefa a Rozáliu Oškeroví
8:00 Štefanová na úmysel
št  3. jan 17:00 Budmerice
Za + Jána a Ludviku Nešťákových a st. rodičov
pi  4. jan 8:00 Budmerice
Za + Štefana a Františku Oškeroví a + deti
so  5. jan 7:30 Budmerice
Za + Cecíli a Ervína Jakubcoví
9:00 Jablonec Za farníkov
9:30 Štefanová
za + Jozefa (25. výročie smrti) a + sestru Justínu
10:30 Budmerice
Za + Bohumila Miškoviča

Liturgický kalendár:

Pondelok: Šiesty deň v oktáve Narodenia Pána
Utorok: Siedmy deň v oktáve Narodenia Pána
Streda: SLÁVNOSŤ PANNY MÁRIE BOHORODIČKY, prikázaná slávnosť
Štvrtok: Sv. Bazila Veľkého a Gregora Naziánského, biskupov a učiteľov Cirkvi Spomienka
Piatok: Najsvätejšieho mena Ježiš Ľ.spomienka
Sobota vo vianočnom období Féria
Nedeľa: Druhá nedeľa po Narodení Pána

Upratovanie:

v sobotu 4.1. t.r. o 8:30 hod. prosíme tieto rodiny ul. Jána Rášu: Buková, Somorovská, Hittmárová, Balážová, Šabranová, Fraňová, ul. Červenej armády: Holúbeková, Krchnáková, Ochabová a Krajčovičová. P. Boh zaplať

Milodary:

Veriaci z Jablonca obetoval na opravu kostola v Budmericiach 100,- Eur a 100,- Eur na opravu kostola v Jablonci

V pondelok bude v Budmericiach sv. omša ráno o 8:00 hod.

V utorok na Silvestra bude sv. omša v Jablonci a v Budmericiach o 16:00 hod. po nej pobožnosť poďakovanie na konci roka

Koncoročná štatistika v Budmericiach v utorok a v Jablonci v stredu

Na nový rok (stredu) bude novoročná farská ofera. Za váš milodar vopred P. Boh zaplať

Na nový rok sv. omše, tak ako v nedeľu. Vo štvrtok, piatok večer o 17:00 hod. V sobotu ráno o 8:00 hod.