VIANOČNÉ OBDOBIE

Bohoslužby v Budmericiach, Jablonci a Štefanovej

po  6. jan 7:30 Budmerice Za farníkov
9:00 Jablonec
Za + rodinu Opalkovú a st. rodičov
9:30 Štefanová
za + Imricha Dzíbelu (1. mesiac od smrti)
10:30 Budmerice
Za + rodinu Bachratú a Trabálikovú
ut  7. jan 17:00 Budmerice
Za + st. rodičov Halešoví a synov a dcéru
st  8. jan 17:00 Jablonec
Za + rodinu Tibenskú, Kišovú a Rášová
17:00 Štefanová
za zdravie a Božiu pomoc pre celú rodinu (66)
št  9. jan 17:00 Budmerice
Za + Máriu a Alojza Šlachtu
pi  10. jan 17:00 Budmerice
Za + Jozefa Chovanca
so  11. jan 8:00 Budmerice
Za + Jána Šlachtu, 15. výr., manž. a dcéru Janku
ne  12. jan 7:30 Budmerice
Za + Anastáziu a Ignáca Kosnáčoví
9:00 Jablonec Za farníkov
9:30 Štefanová
za + rodičov Markových, Považanových a súrodencov
10:30 Budmerice
Za + Lýdiu Bakovú, ročná

Liturgický kalendár:

pondelok – Zjavenie Pána, prikázaný sviatok
utorok – sv. Rajmunda z Peňafortu, kňaza
streda – bl. Titusa Zemana, kňaza, mučeníka nedeľa – Krst Krista Pána

Slávnosť Zjavenia Pána:

Slávime v pondelok 6.1. Je to prikázaný sviatok.

Upratovanie:

v sobotu 11.1. t.r. o 8:30 hod. prosíme tieto rodiny ul Červenej armády: Mladenová, Tomašovičová, Císarová, Jakubčíková, Baxová, Krajčovičová, Chobotová, Nemcová, Sobolíková a Schmidtová. P. Boh zaplať

Milodary:

Na opravu kostola v Budmericiach prišlo na účet 50,- Eur P. Boh zaplať

V nedeľu bude v Jablonci zbierka na dopravu. Za Váš milodar vopred P. Boh zaplať

Požehnanie domov v období Zjavenia Pána

V sákristii kostola sa možno zapísať na požehnanie domov pri sviatku Zjavenia Pána.