1. týždeň v cezročnom období

ut  14. jan 17:00BudmericeZa + Mária a Antona Cimermana
st  15. jan 17:00JablonecZa + Michala a Margitu Cíferských a dcéru Annu a Vierku a r.o.s.
št  16. jan 17:00BudmericeZa + Alberta a Jozefa Krajčovičoví a r.o.s.
pi  17. jan 15:00BudmericePobožnosť k Božiemu milosrdenstvu
pi  17. jan 17:00BudmericeZa + Martu Bejdákovú
so  18. jan 8:00BudmericeZa + súrodencov Krajčovičoví
ne  19. jan 7:30BudmericeZa + Jozefa Chovanca
ne  19. jan 9:00JablonecZa farníkov
ne  19. jan 9:30Štefanováza zdravie a Božiu pomoc pre rodinu (12)
ne  19. jan 10:30BudmericeZa + Irenu Baxovú a Petra

Liturgický kalendár:

Pondelok: Féria
Utorok: Féria
Streda: Féria
Štvrtok: Féria
Piatok: sv. Antona, opáta Spomienka
Sobota: Panny Márie v sobotu Ľ.spomienka
Nedeľa: Druhá nedeľa v cezročnom období

Upratovanie:

v sobotu 18.1. t.r. o 8:30 hod. prosíme tieto rodiny ul. Červenej armády: Kulifajová, Císarová, Baxová, Baxová, Vykydalová, Ochabová, Haberlová, ul. Modranská: Von Nester, Baxová, ul. Revolučná: Jakabovičová P. Boh zaplať

Milodary:

Na opravu kostola v Budmericiach veriaca 60,- Eur P. Boh zaplať

Rôzne

V stredu zapisujem v Jablonci na sv. omše

Na budúci týždeň po sv. omšiach okrem nedele zapisujem v Budmericiach na sv. omše

V piatok 17.1. a sobotu 18.1. sa uskutoční v Častej GODZONE MISSION. Bližšie informácie sú na oznamovacej tabuli