4. týždeň v cezročnom období

po  3. feb 8:00BudmericeZa + mamu p. farára Gaboríka a + otca p. farára Daniša
ut  4. feb 17:00BudmericeZa + Petra Beneša a manž. Štefániu, syna Vladimíra a vnuka Michala
st  5. feb 17:00JablonecZa + Jozefa a Vilmu Peškoví a Pavla a Máriu Koneční
st  5. feb 17:00Štefanováza + Rafaela, rodičov, bratov, švagrinú, starých rodičov
št  6. feb 17:00BudmericeZa + Venatiusa a Etelu Oscitých a syna Jána
pi  7. feb 8:00Štefanováza + st. rodičov, krstných rod., sesternice a bratrancov
pi  7. feb 16:30JablonecZa + Štefana Solčány, dcéru Magdalenu a rodičov
pi  7. feb 17:30BudmericeZa ctiteľov Božského srdca Ježišovho
so  8. feb 8:00BudmericeZa + Alžbetu Kadlečíkovú, mesačná
ne  9. feb 7:30BudmericeZa + Máriu Krajčovú, mesačná
ne  9. feb 9:00JablonecZa farníkov
ne  9. feb 9:30Štefanováza + rodičov Bošanských (10. výročie smrti)
ne  9. feb 10:30BudmericeZa + Alojza Pastuchu

Liturgický kalendár:

Pondelok: sv. Blažeja, biskupa a mučeníka Ľ.spomienka
Utorok: Féria
Streda: sv. Agáty, panny a mučenice Spomienka
Štvrtok: sv. Pavla Mikiho a spoločníkov, mučeníkov Spomienka
Piatok: Prvý piatok v mesiaci Féria
Sobota: Panny Márie v sobotu Ľ.spomienka
Nedeľa: Piata nedeľa v cezročnom období

Upratovanie:

v sobotu 1.2. t.r. o 8:30 hod. prosíme tieto rodiny na ul. Revolučná: Ondrušková, Jedlovcová, Miškovičová, Haršanyová, Junasová, Šmidová, Hegerová, Príhodová, ul. Červenej armády: Pechová, Jarábková a Križanová. P. Boh zaplať

Milodary:

Zbierka na opravu kostola v Budmericiach 800,- Eur (10 817, Eur) a v Jablonci 700,- Eur ( 5 008,- Eur) Na účet prišlo v Januári 200,- Eur na opravu strechy v Jablonci

Sv. spoveď:

pred a po sv. omšiach v Jablonci a Budmericiach (okrem piatku pred sv. omšou)