7. týždeň v cezročnom období

po  24. feb 8:00BudmericeZa zdravie a Božiu pomoc pre Annu
ut  25. feb 17:00BudmericeZa zdravie a Božiu pomoc pre krstného syna
st  26. feb 17:00JablonecZa + Štefan Nemec, Jozefa a Annu Dorociakoví, Ján a Veronika Dlhopočekoví
st  26. feb 17:00Štefanováza + rodičov, bratov, sestry a svokrovcov
st  26. feb 18:30BudmericeNa úmysel ordinára
št  27. feb 17:00BudmericeZa + Annu Oscitú, mesačná
pi  28. feb 17:00BudmericeZa + Milana Kulifaja, mesačná
so  29. feb 8:00BudmericeZa zdravie a Božiu pomoc pre Andreju
ne  1. mar 7:30BudmericeZa farníkov
ne  1. mar 9:00JablonecZa + Stanislava Pociska a r.o.s.
ne  1. mar 9:30Štefanováza + Františka (10. výročie smrti) a Blažeja Oškerových
ne  1. mar 10:30BudmericeZa + Helenu Baxovú, mesačná

Liturgický kalendár:

Pondelok: Féria
Utorok: Féria
Streda: Popolcová streda Féria
Štvrtok: Féria
Piatok: Féria
Sobota: Féria
Nedeľa: Prvá pôstna nedeľa

Upratovanie:

v sobotu 29.2. t.r. o 10:00 hod. prosíme tieto rodiny na ul. Juraja Holčeka: Rausová, Kainová, Bírová, Štepková, Čechová, Krajčovičová, Dvořáková, Fajnorová, Halešová a Charbulová P. Boh zaplať

Milodary:

Na účet na opravu kostola od veriacej prišlo 100,- Eur P. Boh zaplať

V stredu je popolcová streda sv. omše v Jablonci o 17:00 hod. a v Budmericiach o 18:30 hod.

V stredu je posť a zdržovanie sa mäsitého pokrmu

Krížová cesta v piatok o 16:30 hod a v nedeľu o 14:00 hod. Odporúčam, aby ste sa čo najväčšom počte zúčastňovali na pobožnosti krížovej ceste aj deti a mládež.

Na budúcu nedeľu bude zbierka na charitu

V utorok katechéza pre dospelých o 19:00 hod. Začíname so Sv. písmom. Konkrétne s evanjeliom podľa Marka. Účasť na katechéze je pekná príležitosť ako prežívať rok zo Sv. Písmom, ktorý bol vyhlásený na tento liturgický rok pre Bratislavskú arcidiecézu.