Prvá pôstna nedeľa

po  2. mar 8:00BudmericeZa + súrodencov Tešovičoví a rodičov
ut  3. mar 15:00BudmericeZa + Ladislava Radiča, pohrebná
st  4. mar 17:00JablonecZa + Jozefa a Helenu Ponicoví
st  4. mar 17:00Štefanována úmysel
št  5. mar 17:00BudmericeZa poďakovanie za 70 rokov života a za zdravie a Božiu pomoc
pi  6. mar 17:00JablonecZa + Michala a Annu Šaturoví
pi  6. mar 17:00Štefanováza + Marcela a Máriu
pi  6. mar 18:00BudmericeZa ctiteľov Božského srdca Ježišovho
so  7. mar 8:00BudmericeZa + Karel Valíček, 10. výr.
ne  8. mar 7:30BudmericeZa farníkov
ne  8. mar 9:00JablonecZa + kňazov v našej obci
ne  8. mar 9:30Štefanovápoďakovanie Pánu Bohu za 50 rokov života
ne  8. mar 10:30BudmericeZa + Vladimíra Pastuchu a dcéru Zdenku a + rodičov

Upratovanie: v sobotu 7.3. t.r. o 8:30 hod. prosíme tieto rodiny na ul. Juraja Holčeka: Tekulová, Vadovičová, Pešková, Homzová, Krchnáková, Mičková, Stojkovičová, ul. Podhájska: Trebatická, Vrábelová a Bócová P. Boh zaplať

Milodary: Na opravu kostola v Budmericiach sa vyzberalo 850,- Eur ( 11 817,- Eur) a na opravu strechy v Jablonci sa vyzberalo 750,- Eur (5 858- Eur)

Úmysly Apoštolátu modlitby. Evanjelizačný: Za cirkev v Číne, aby vytrvala vo vernosti evanjeliu a rástla v jednote a Úmysel KBS: Aby rodiny s láskou vítali každé počaté dieťa a s láskou obklopovali chorých a starých

Krížová cesta v piatok o 17:30 hod a v nedeľu o 14:00 hod. Odporúčam, aby ste sa čo najväčšom počte zúčastňovali na pobožnosti krížovej ceste aj deti a mládež.

Sv. spoveď pred sv. omšami a prípadne aj po sv. omši

Obsah jarných kántrových dní: Príprava na pokánie a na sviatosť zmierenia a činorodá láska k blížnemu

Miestny odbor Matice slovenskej, obec Budmerice a farnosť Budmerice Vás pozývajú na 4. časť prechádzky „Spoznávaj svoj domov“. Stretneme sa v nedeľu 8. marca 2020 o 14:45 hod. pri terajšom zdravotnom stredisku , odkiaľ pôjdeme smerom na Báhoň tzv.“ Dolný

Stretnutie rodičov detí, ktoré idú v tomto roku k prvému sv. prijímaniu bude 15.3. t.r. po druhej sv. omši