5. pôstny týždeň

Sv. omše sú neverejné, t.j. bez účasti veriacich

po  30. mar Za + Ľudovít Putec, rodičia a súrodenci
ut  31. mar Za + Jána a Katarínu Císaroví a syna a zaťa
st  1. apr Za + Antona a Františku Šumských
št  2. apr Za + zaťa Ota Rampacha
pi  3. apr Za + Jolku Rajkovičovú a manž. Jozefa
so  4. apr Za + Timotej a Ľudmila Stránovský a + deti
ne  5. apr Za farníkov

Milodary: Na účte farnosti v mesiaci marec pribudli milodary na opravu kostola v Budmericiach 100, Eur a na opravu kostola v Jablonci 50,- Eur

Na bežné výdaje pribudlo na účte farnosti pre bežné výdaje 135,- Eur. Všetkým vyslovujem úprimné P. Boh zaplať

Na koľko sa sv. omše konajú neverejné. Pri sv. omšiach sa nevyberá zvonček, ktorý je hlavným príjmom farnosti a z ktorého sa platia bežné výdaje. Naďalej farnosť si musí plniť svoje záväzky (zálohy za energie a ďalšie výdaje, ktoré slúžia na bežný chod farnosti. Preto prosím dobrodincov, ktorí by mohli prispieť na bežné výdaje, aby svoj milodar poslali na bežný účet farnosti, ktorý je uverejnení na tejto stránke. P. Boh zaplať