Veľký týždeň

Sv. omše sú neverejné

ne  5. apr BudmericeZa farníkov
po  6. apr BudmericeZa + Magitu Trubačovú, mesačná
ut  7. apr BudmericeZa zdravie a Božiu pomoc pre rodinu Trajdovú
st  8. apr BudmericeZa + Karol a Teréziu Novosedlíkoví
št  9. apr BudmericeZa + rodičov Jána a Amáliu Bednárikoví
pi  10. apr BudmericeVeľký piatok
so  11. apr BudmericeZa + Františka a František Bednárikoví a + syna Karola
ne  12. apr BudmericeZa farníkov

Sv. spoveď: v nedeľu 5.4. od 10.15 hod do 11:15. hod. Prosím nech pristúpia len tí, ktorí naozaj túžia pristúpiť k sv spovedi a potrebujú to. Treba zachovať všetky hygienické predpisy: rúško, rukavice alebo dezinfekciu rúk. Spoveď bude prebiehať v kostole. Pristupovať k sv.spovedi bude možné jednotlivo a po nej hneď udelím sv. prijímanie. Ak by bol v čase od 10.15 do 11:15. kostol zamknutý, to znamená, že spovedám. Treba počkať vonku. Avšak prípade viacej čakajúcich treba dodržať 2 m odstupy od seba. Prosím seniorov, aby k sv. spovedi v nedeľu 5.4. v čase od 10.15 hod. do 11:15 nepristupovali, ale dohodli si osobný termín s na tel. č. 0918 650 744

K sv. spovedi je možné pristúpiť po dohode aj v inom čase. Nahlásiť sa môžete na tel. č. 0918 650 74

Chorých po domoch budem spovedať len v súrnych prípadoch na požiadanie. Tel. 0918 650 744

Ťažké hriechy sa nám odpúšťajú vo sv. spovedi alebo dokonalou ľútosťou. Ľahké hriechy okrem sv. spovedi sa nám odpúšťajú aj ľútosťou a dobrými skutkami

Tretí cirkevný príkaz: „Aspoň raz v roku sa vyspovedať a vo veľkonočnom období prijať Oltárnu sviatosť“ počíta s tým, že vysluhovanie sviatosti zmierenia a Sviatosti Oltárnej sa má vhodne konať predovšetkým vo veľkonočnom období, ale z oprávneného dôvodu v priebehu roka v inom čase. Dobrú svätú spoveď si môžeme vykonať nielen v pôstnom období ale aj vo veľkonočnom období (v tomto roku do 31.5.) a kvôli oprávnenému dôvodu nebezpečenstva epidémie aj v priebehu roka v inom čase. Tento rok tým oprávneným dôvodom je pandémia Koronavírusu.

Obrady a sv. omše vo veľkom týždni sú na celom Slovensku neverejné, t.j aj v našej farnosti. Zelený štvrtok budem sláviť o 18:00 hod.; Veľký piatok o 15:00 hod.; Veľkonočnú vigíliu o 19:30 hod a Veľkonočnú nedeľu o 8:30 hod. Aj keď nemôžeme sláviť spoločné spojme sa duchovne. Obrady Veľkého týždňa môžeme sledovať aj v televízií alebo počúvať v rozhlase

Na Veľký piatok je prísny posť. Zdržovanie sa mäsitého pokrmu od 14 veku do smrti. A od 18 veku do 60 veku raz do sýta sa najesť a dvakrát trochu. Tento posť nie je možné nahradiť iným skutkom kajúcnosti

Milodary Na bežné výdaje pribudlo na účte farnosti pre bežné výdaje 242,- Eur. Všetkým vyslovujem úprimné P. Boh zaplať.
Na koľko sa sv. omše konajú neverejné. Pri sv. omšiach sa nevyberá zvonček, ktorý je hlavným príjmom farnosti a z ktorého sa platia bežné výdaje. Naďalej farnosť si musí plniť svoje záväzky (zálohy za energie a ďalšie výdaje, ktoré slúžia na bežný chod farnosti. Preto prosím dobrodincov, ktorí by mohli prispieť na bežné výdaje, aby svoj milodar poslali na bežný účet farnosti, ktorý je uverejnení na stránke farnosti. P. Boh zaplať“