Veľkonočná oktáva

Sv. omše sú neverejné

po  13. apr BudmericeZa + manžela František Bednárik
ut  14. apr BudmericeZa + Rudolfa a Máriu Škodoví
st  15. apr BudmericeZa Božiu pomoc pre rodinu Beňovú
št  16. apr BudmericeZa uzdravenie telesné a duševné pre Petra
pi  17. apr JablonecZa Božiu pomoc pre zdravotných pracovníkov našom zdravotnom stredisku
so  18. apr BudmericeZa + rodičov a st. rodičov Nešťákových
ne  19. apr BudmericeZa farníkov

Milodary

Na bežné výdaje sa vybralo 450,- Eur. Všetkým vyslovujem úprimné P. Boh zaplať
Na koľko sa sv. omše konajú neverejné. Pri sv. omšiach sa nevyberá zvonček, ktorý je hlavným príjmom farnosti a z ktorého sa platia bežné výdaje. Naďalej farnosť si musí plniť svoje záväzky (zálohy za energie a ďalšie výdaje, ktoré slúžia na bežný chod farnosti. Preto prosím dobrodincov, ktorí by mohli prispieť na bežné výdaje, aby svoj milodar poslali na bežný účet farnosti: SK64 0900 0000 0051 3968 7508. P. Boh zaplať