Druhá veľkonočná nedeľa

Sv. omše sú neverejné

po  20. apr BudmericeZa + Jána Filo
ut  21. apr BudmericeZa + Mariana Kulifaja, pohrebná
st  22. apr JablonecPoďakovanie za dar života pre Víta
št  23. apr BudmericeZa + Zuzanu Tibenskú
pi  24. apr BudmericeZa + Teréziu Čechovú, pohrebná
so  25. apr BudmericeZa + rodičov Rudolfa a Valériu Novosedlíkoví
ne  26. apr Za farníkov

Liturgický kalendár

Pondelok: Féria
Utorok: sv. Anzelma, biskupa a učiteľa Cirkvi Ľ.spomienka
Streda: Féria
Štvrtok: sv. Vojtecha, biskupa a mučeníka Spomienka
Piatok: sv. Juraja, mučeníka Ľ.spomienka
Sobota: sv. Marka, evanjelistu Sviatok
Nedeľa: Tretia veľkonočná nedeľa

Milodary

Na bežné výdaje sa vybralo 305,- Eur. Všetkým vyslovujem úprimné P. Boh zaplať
Na koľko sa sv. omše konajú neverejné. Pri sv. omšiach sa nevyberá zvonček, ktorý je hlavným príjmom farnosti a z ktorého sa platia bežné výdaje. Naďalej farnosť si musí plniť svoje záväzky (zálohy za energie a ďalšie výdaje, ktoré slúžia na bežný chod farnosti. Preto prosím dobrodincov, ktorí by mohli prispieť na bežné výdaje, aby svoj milodar poslali na bežný účet farnosti: SK64 0900 0000 0051 3968 7508. P. Boh zaplať“

Spoveď

K sv. spovedi je možné pristúpiť jednotlivo po dohode a rovnako je možné prijať aj sv. prijímanie. Treba však zachovať všetky hygienické opatrenia vydané hlavným hygienikom Slovenska