Tretia veľkonočná nedeľa

 Sv. omše sú neverejné 
po  27. apr JablonecZa + rodinu Feketeovú a Šakovičovú
ut  28. apr BudmericeZa + Serafínu Študencovú
st  29. apr JablonecZa +Ľudovíta Krajčoviča (Mária Cíferská-Jablonec)
št  30. apr BudmericeZa + Karola Valíčka
pi  1. máj JablonecZa +Jozefa a Rozáliu Hasíkových (Mária Cíferská-Jablonec)
so  2. máj BudmericeZa + Želmíru Kúdelovú
ne  3. máj Za farníkov

Liturgický kalendár:

Pondelok: Féria
Utorok: sv. Ľudovíta Máriu Grigniona, kňaza a mučeníka Ľ.spomienka
Streda: SV. KATARÍNY SIENSKEJ, PANNY A UČITEĽKY CIRKVI, PATRÓNKY EURÓPY Sviatok
Štvrtok: sv. Pia V., pápeža Ľ.spomienka
Piatok: sv. Jozefa, robotníka Ľ.spomienka
Sobota: sv. Atanáza, biskupa a učiteľa Cirkvi Spomienka
Nedeľa: Štvrtá veľkonočná nedeľa

Milodary

Na bežné výdaje sa vybralo 105,- Eur. Všetkým vyslovujem úprimné P. Boh zaplať
Na koľko sa sv. omše konajú neverejné. Pri sv. omšiach sa nevyberá zvonček, ktorý je hlavným príjmom farnosti a z ktorého sa platia bežné výdaje. Naďalej farnosť si musí plniť svoje záväzky (zálohy za energie a ďalšie výdaje, ktoré slúžia na bežný chod farnosti. Preto prosím dobrodincov, ktorí by mohli prispieť na bežné výdaje, aby svoj milodar poslali na bežný účet farnosti: SK64 0900 0000 0051 3968 7508. P. Boh zaplať

Sviatosti

K sv. spovedi je možné pristúpiť jednotlivo po dohode a rovnako je možné prijať aj sv. prijímanie. Treba však zachovať všetky hygienické opatrenia vydané hlavným hygienikom Slovenska