Štvrtá veľkonočná nedeľa

po  4. máj JablonecZa + rodičov Hasíkových a Krajčovičových (Mária Cíferská-Jablonec)
ut  5. máj JablonecZa Michalku a ešte nenarodené bábätko (Mária Cíferská-Jablonec)
st  6. máj BudmericeZa + Margitu a Milana Trubačoví
št  7. máj JablonecZa zomrelú rodinu Šaturovú, Némovú, Morvayovú a Františka Dankoviča (Katarína Šaturová-Jablonec)
pi  8. máj JablonecZa zdravie a Božiu pomoc pre členov rodiny Šaturovej, Morvayovej a Krajčovičovej (Katarína Šaturová-Jablonec)
so  9. máj JablonecZa zosnulých členov rod.Polakovičovej, Baničovej a Magalovej a Božiu pomoc pre živých členov (Mária Polakovičová-Jablonec)
ne  10. máj
Za farníkov

Na bežné výdaje sa vybralo 225,- Eur. Všetkým vyslovujem úprimné P. Boh zaplať
Na koľko sa sv. omše konajú neverejné. Pri sv. omšiach sa nevyberá zvonček, ktorý je hlavným príjmom farnosti a z ktorého sa platia bežné výdaje. Naďalej farnosť si musí plniť svoje záväzky (zálohy za energie a ďalšie výdaje, ktoré slúžia na bežný chod farnosti. Preto prosím dobrodincov, ktorí by mohli prispieť na bežné výdaje, aby svoj milodar poslali na bežný účet farnosti: SK64 0900 0000 0051 3968 7508. P. Boh zaplať

K sv. spovedi je možné pristúpiť jednotlivo po dohode a rovnako je možné prijať aj sv. prijímanie. Treba však zachovať všetky hygienické opatrenia vydané hlavným hygienikom Slovenska