Piata veľkonočná nedeľa

ne  10. máj 7:30BudmericeZa farníkov
ne  10. máj 9:00JablonecZa poďakovanie sa P. Bohu a za zdravie a Božiu pomoc pre Máriu
ne  10. máj 10:30BudmericeZa + Helenu Škodovú
po  11. máj 8:00BudmericeZa + Marka Marušinca
ut  12. máj 18:00BudmericeZa + Alojz Zámkovský a nevestu Helenu
st  13. máj 18:00JablonecZa zdravie a Božiu pomoc pre členov rodiny Cíferskej
št  14. máj 8:00BudmericeZa + Jozefa a Máriu Sokolovičoví a syna Mariana
pi  15. máj 18:00BudmericeZa + Teréziu Novosedlíkovú, výročná
so  16. máj 8:00BudmericeZa + Annu Noskovičovú, 15. výročie
ne  17. máj 7:30BudmericeZa + Tibenský Eduard, Alžbeta a syn Juraj
ne  17. máj 9:00JablonecZa + Rozáliu a Viliama Čerešnák a r.o.s.
ne  17. máj 10:30BudmericeZa farníkov

Liturgický kalendár:

Pondelok: Bl. Sáry Salkaháziovej, panny a mučenice Ľ.spomienka
Utorok: sv. Pankráca, mučeníka Ľ.spomienka
Streda: Blahoslavenej Panny Márie Fatimskej Ľ.spomienka
Štvrtok: sv. Mateja, apoštola Sviatok
Piatok: Féria
Sobota: sv. Jána Nepomuckého, kňaza a mučeníka Spomienka
Nedeľa: Šiesta veľkonočná nedeľa

Milodary:

Na bežné výdaje sa vybralo 200,- Eur. Všetkým vyslovujem úprimné P. Boh zaplať

V pondelok, štvrtok ráno o 8:00 hod. a nedeľu o 7:30 hod. je sv. omša v Budmericiach len pre seniorov