Šiesta veľkonočná nedeľa

ne  17. máj 7:30BudmericeZa + Tibenský Eduard, Alžbeta a syn Juraj
ne  17. máj 9:00JablonecZa + Rozáliu a Viliama Čerešnák a r.o.s.
ne  17. máj 10:30BudmericeZa farníkov
po  18. máj 8:00BudmericeZa + Karel a Rozália Valíčekoví
ut  19. máj 18:00BudmericeZa + Teréziu Čehovú, mesačná
st  20. máj 8:00BudmericeZa + Silvester a Elenu Krajčovičoví
ut  21. apr 8:00BudmericeZa farníkov
ut  21. apr 17:30JablonecZa + rodinu Špajdlových a Štibrániových
ut  21. apr 18:30BudmericeZa + Tomáša a Valériu Miloví, bratia Jozef a Ladislav
pi  22. máj 18:00BudmericeZa + Jaroslava Baxu
so  23. máj 8:00BudmericeZa + Annu a Štefana Študencoví
ne  24. máj 7:30BudmericeZa farníkov
ne  24. máj 9:00JablonecZa + rodinu Cíferskú a Holekovú
ne  24. máj 10:30BudmericeZa + Adrianu Moravčíkovú

Liturgický kalendár:
Pondelok: sv. Jána I., pápeža a mučeníka – Ľ.spomienka
Utorok: sv. Bernardína Sienského, kňaza – Ľ.spomienka
Streda: – Féria
Štvrtok: NANEBOVSTÚPENIE PÁNA, prikázaná slávnosť – Slávnosť
Piatok: sv. Rity z Cascie, rehoľníčky – Ľ.spomienka
Sobota: – Féria
Nedeľa: Siedma veľkonočná nedeľa

Milodary: Na bežné výdaje sa vybralo 270,- Eur. Všetkým vyslovujem úprimné P. Boh zapla

Na budúcu nedeľu je zbierka na katolícke masmédia

V pondelok, štvrtok sv. omše ráno o 8:00 hod. a nedeľu o 7:30 hod. je sv. omša v Budmericiach len pre seniorov

V stredu sv. omša v Budmericiach ráno o 8:00 hod. Sv. omše na Slávnosť Nanebovstúpenia Pána sv. omša ráno o 8.00 hod. (pre seniorov) v Jablonci o 17:30 hod a v Budmericiach o 18:30 hod.

Ak je pre niekoho fyzicky nemožné prijímať sv. prijímanie na ruku. Môže pred sv. omšou požiadať o prijatie sv. prijímania po sv. omši do úst