Siedma veľkonočná nedeľa

ne  24. máj 7:30BudmericeZa farníkov
ne  24. máj 9:00JablonecZa + rodinu Cíferskú a Holekovú
ne  24. máj 10:30BudmericeZa + Adrianu Moravčíkovú
po  25. máj 8:00BudmericeZa + Miroslava Chovanca, 15. výročie
ut  26. máj 18:00BudmericeZa poďakovanie sa P. Bohu a za Božiu pomoc pre Pavla
st  27. máj 18:00JablonecZa + Emila a Máriu Hornáčkoví a + deti
ut  28. apr 8:00BudmericeZa zdravie a Božiu pomoc pre Danku
pi  29. máj 8:00BudmericeZa + kňaza Jozefa Baču a + kňaza Ladislava Zajaca a za Božiu pomoc pre kňaza Mariána
so  30. máj 8:00BudmericeZa + Urbana a Margitu Bejdákoví a r.o.s.
ne  31. máj 7:30BudmericeZa farníkov
ne  31. máj 9:00JablonecZa + Jozefa Zelníka a r.o.s. a súrodencov
ne  31. máj 10:30BudmericeZa + Jozefa a Agatu Červencoví, 5. výročie

Liturgický kalendár:
Pondelok: Féria
Utorok: sv. Filipa Neriho Spomienka
Streda: sv. Agustína z Canterbury, biskupa Ľ.spomienka
Štvrtok: Féria
Piatok: sv. Pavla VI., pápeža Ľ.spomienka
Sobota: Féria
Nedeľa: Zoslanie Ducha Svätého

Dnes je zbierka na katolícke masmédia. Za Váš milodar P. Boh zaplať

Na budúcu nedeľu bude farská zbierka. Za Váš milodar P. Boh zaplať

V pondelok, štvrtok a v nedeľu o 7:30 hod je sv. omša pre seniorov

V okrem pondelka, štvrtka bude sv. omša aj v piatok ráno o 8: 00 hod.