10. týždeň v Cezročnom období

po  8. jún

Rekolekcia
ut  9. jún 18:00BudmericeZa + Petra Baxu a manželku
st  10. jún 8:00BudmericeZa zdravie a Božiu pomoc pre dcéry a zaťov a vnučku a vnuka
št  11. jún 8:00BudmericeZa farníkov
št  11. jún 18:00JablonecZa + rodinu Voštinárovú
št  11. jún 19:00BudmericeZa + Vladimíra Ľosa
pi  12. jún 18:00BudmericeZa + František a Anna Dobrovodský, vnuka, zaťov a syna
so  13. jún 8:00BudmericeZa + Otto Moravčík a syn Marián
ne  14. jún 7:30BudmericeZa farníkov
ne  14. jún 9:00JablonecZa + Juraja a Annu Šutiakoví
ne  14. jún 10:30BudmericeZa + Štefana a Annu Študencoví

Liturgický kalendár: Pondelok: Féria
Utorok: sv. Efréma, diakona a učiteľa Cirkvi Ľ.spomienka
Streda: Féria
Štvrtok: NAJSVÄTEJŠIEHO KRISTOVHO TELA A KRVI Slávnosť
Piatok: Féria
Sobota: sv. Antona Paduánského, kňaza au učiteľa Cirkvi Ľ.spomienka
Nedeľa: Jedenásta nedeľa v cezročnom období

Upratovanie: v sobotu 13.6. t.r. o 8:30 hod. prosíme tieto rodiny na ul. Podhájska: McCauley, Talapková, Boldišová, Machalová, Chovancová, Chovancová, ul. Juraja Holčeka: Kostická, Stojkovičová, Ondrušková a Matúšková. P. Boh zaplať

Stretnutie rodičov ohľadom 1.sv. prijímania v Budmericiach piatok po sv. omši a v Jablonci v nedeľu po sv. omši

Vo štvrtok na slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi budú sv. omše v Budmericiach ráno o 8:00 a večer o 19:00 hod. a v Jablonci o 18:00 hod.

Sedenie v kostole: Zmena oproti predchádzajúcim hygienickým pravidlám spočíva vo zvýšení počtu veriacich, ktorí sa spoločne môžu zúčastniť na bohoslužbe, pričom je potrebné zabezpečiť sedenie tak, že medzi obsadenými miestami musí ostať vždy jedno miesto neobsadené a sekvenciu obsadenia sedadiel je potrebné v radoch alternovať – „šachovnicové“ obsadzovanie miest (osoby z jednej domácnosti môžu sedieť vedľa seba). Celkový počet na sedenie zrástol z 59 na 129 miest. + miesta na choruse. Ostatné ostáva zachované rúško, dezinfekcia rúk a časté dezinfikovanie predmetov v kostole.