11. týždeň v Cezročnom období

po  15. jún 8:00BudmericeZa + Ivana Baxu a syna Jaroslava
ut  16. jún 18:00BudmericeZa + Janu Čechovičovú, pohrebná
st  17. jún 8:00BudmericeNa úmysel
št  18. jún 18:00BudmericeZa + František a Anna Dobrovodský, vnuka, zaťov a syna
pi  19. jún 18:00JablonecZa + rodinu Hlavinovú
pi  19. jún 19:00BudmericeNa úmysel ordinára
so  20. jún 8:00BudmericeZa + Emíliu Ochabovú a syna Karola
ne  21. jún 7:30BudmericeZa farníkov
ne  21. jún 9:00JablonecZa + rodičov Izakovičoví, brata Viliama a dcéru Lenku
ne  21. jún 10:30BudmericeZa + Jozefa Oškeru, 100. výročie narodenia

Liturgický kalendár:

Pondelok: Féria
Utorok: Féria
Streda: Féria
Štvrtok: Féria
Piatok: NAJSVÄTEJŠIEHO SRDCA JEŽIŠOVHO Slávnosť
Sobota: Nepoškvrneného Srdca Panny Márie Spomienka
Nedeľa: Dvanásta nedeľa v cezročnom období

Upratovanie:
v sobotu 20.6. t.r. o 8:30 hod. prosíme tieto rodiny na ul. Juraja Holčeka: Kulifajová, Tištanová, Lehnertová, Dugovičová, Bohušová, Kulifajová, Poláková, Baničová a Dusíková P. Boh zaplať
Milodary:
Veriaca rodina obetovala na opravu kostola v Jablonci 200,- Eur a rodina 50,- Eur pre kostol. P. Boh zaplať
Na budúcu nedeľu bude zbierka pre potreby farnosti