12. týždeň v Cezročnom období

po  22. jún 8:00BudmericeZa Božiu pomoc pre mamu vdovu a 3 siroty, aby neprišli o bývanie
ut  23. jún 18:00BudmericeZa + Dominika Stankoven a manželku
st  24. jún 18:00JablonecZa + František a Helena Dzíbeloví
št  25. jún 18:00BudmericeZa + Štefana a Teréziu Lukačovičoví a + deti
pi  26. jún 18:00 Budmerice Za + Jána Rašlíka, rodičov a + sestru
so  27. jún 8:00BudmericeZa + Antona Pecho a manželku Annu
ne  28. jún 7:30BudmericeZa farníkov
ne  28. jún 9:00JablonecZa + Máriu a Ladislava Dzíbelových
ne  28. jún 10:30BudmericeZa + Libora a Helenu Haršány

Liturgický kalendár:

Pondelok: Sv. Pavlína z Noly, biskupa Ľ.spomienka
Utorok: Féria
Streda: sv. Jána Krstiteľa Slávnosť
Štvrtok: Féria
Piatok: Féria
Sobota: Panny Márie v sobotu Ľ.spomienka
Nedeľa: Trinásta nedeľa v cezročnom období

Upratovanie:

v sobotu 27.6. t.r. o 8:30 hod. prosíme o veľké upratovanie rodičov detí, ktoré idú na prvé sv. prijímanie. Prineste si záhradnícke nožnice, motyka, rýľ, t.j. záhradnícke náradie. P. Boh zaplať

Milodary:

Veriaca z Budmerice obetovala 500,- Eur pre potreby farnosti. P. Boh zaplať
Dnes je zbierka pre potreby farnosti

Prvé sv. prijímanie bude v našej farnosti 4. júla t.r., t.j. v sobotu o 10:00 hod. Prvé sv. prijímanie bude spoločné aj pre Budmerice a Jablonec. Na sv. omšu nech prídu deti, ktoré idú na prvé sv. prijímanie a ich rodina

Slovenskí biskupi vzhľadom na pokračujúce uvoľňovanie protiepidemických opatrení rozhodli o odvolaní všeobecného dišpenzu od povinnej účasti veriacich na nedeľných a sviatočných bohoslužbách k 17. júnu 2020. V platnosti zostávajú výnimky z povinnej účasti pre tých, ktorí sú chorí, musia zostať v karanténe alebo pociťujú vážnu fyzickú či morálnu prekážku (napríklad veľkú obavu kvôli iným chronickým ochoreniam, pooperačným stavom, atď.).