13. týždeň v Cezročnom období

po  29. jún 18:00JablonecZa farníkov
po  29. jún 19:00BudmericeNa úmysel
ut  30. jún 18:30BudmericeZa + Máriu Mišovičovú
st  1. júl
št  2. júl 18:30BudmericeŠtefana a Teréziu Lukačovičoví a + deti
pi  3. júl 8:00BudmericeZa Božiu pomoc a požehnanie
so  4. júl 10:00BudmericeZa prvoprímajúce deti
so  4. júl 17:00BudmericeZa + Jozefa Poništu a manž. Máriu a + deti
ne  5. júl 9:00JablonecZa farníkov
ne  5. júl 10:30BudmericeZa + Jozefa a Annu Matuškoví a syna Dušana

Liturgický kalendár:

Pondelok: SV. PETRA A PAVLA, APOŠTOLOV, prikázaní slávnosť Slanosť
Utorok: Prvých svätých mučeníkov v Ríme Ľ.spomienka
Streda: Féria
Štvrtok: Návšteva Panny Márie Sviatok
Piatok: sv. Tomáša, apoštola Sviatok
Sobota: Panny Márie v sobotu Ľ.spomienka
Nedeľa: SV. CYRILA A METODA SLOVANSKÝCH VIEROZVESTOV

Upratovanie:

v piatok rodičia prvoprimajúcich detí. P. Boh zaplať

Milodary:

Veriaca rodina Budmerice obetovala 50,- Eur pre potreby farnosti. A veriaca na opravu kostola 50,- Eur. P. Boh zaplať

Sv. spoveď pre deti v utorok a štvrtok v Budmericiach od 17:00 hod. a v Jablonci v piatok od 10:00 hod. Po sv. omšiach okrem pondelka rodičia a rodina prvoprijímajúcich detí

Prvé sv. prijímanie bude v našej farnosti 4. júla t.r., t.j. v sobotu o 10:00 hod. Prvé sv. prijímanie bude spoločné aj pre Budmerice a Jablonec. Na sv. omšu nech prídu deti, ktoré idú na prvé sv. prijímanie a ich rodina

Cez prázdniny bude v nedeľu sv. omše o 9:00 hod. v Jablonci a o 10:30 hod. v Budmericiach a v Budmericiach bude aj v sobotu večer sv. omša o 17:00 hod. s platnosťou z nedele. Ak počas mojej dovolenky nebude oznámené inak

Sv. omše v pondelok v Jablonci o 18:00 hod. a v Budmericiach o 19:00 hod.

Sv. omše v Budmericiach v utorok a vo štvrtok o 18:30 a v piatok ráno o 8:00 hod

Nácvik detí na prvé sv. prijímanie stredu od 9:00 približne do 10.30 hod. a vo štvrtok od 9:00 hod do 9:45 hod.