14. týždeň v Cezročnom období

po  6. júl 8:00Budmerice
ut  7. júl 18:00BudmericeZa + Annu a Štefana Kobčíkoví
st  8. júl 18:00JablonecZa + rodinu Mrvovú a Kyselicovú
št  9. júl 18:00BudmericeZa + Pavla Križana a rodičov
pi  10. júl 8:00Budmerice
so  11. júl 13:00BudmericeZa poďakovanie a zdravie a Božiu pomoc pre jubilujúcich manželov spoločného života 50 rokov
so  11. júl 18:00BudmericeZa farníkov
ne  12. júl 9:00JablonecZa + Štefana a Sidóniu Hlavinových
ne  12. júl 10:30BudmericeZa + Annu a Ondreja Chalúpku a syna Rudolfa a Jána

Liturgický kalendár:

Pondelok: sv. Márie Goretti, panny a mučenice Ľ.spomienka
Utorok: sv. Antona Máriu Zaccariu, kňaza Ľ.spomienka
Streda: Féria
Štvrtok: sv. Augustína Zhao Ronga, kňaza, a spoločníkov, mučeníkov Ľ.spomienka
Piatok: Féria
Sobota: sv. Benedikta, opáta, patróna Európy Ľ.spomienka
Nedeľa: Pätnásta nedeľa v cezročnom období

Upratovanie:

v sobotu 11.7. t.r. o 8:30 hod. prosíme tieto rodiny na ul. Juraja Holčeka: Hrdličková, Molnárová, Perželová,Tisoňová, Oškerová, Parajková, Bejdáková, Šumská, Katonová, Buttková P. Boh zaplať

Milodary:

Zbierka pre potreby farnosti vyniesla pred dvoma týždňami v Budmericiach 966,- Eur a v Jablonci 565,80 Eur . P. Boh zaplať

Sv. omše v nedeľu: v sobotu večer s platnosťou nedele o 18:00 hod. a v nedelu v Jablonci o 9:00 hod a Budmericiach o 10:30 hod.

Sv. omše v pondelok a piatok ráno o 8:00 hod. Večerné sv. omše o 18:00 hod.