15. týždeň v Cezročnom období

ne  19. júl 9:00JablonecZa farníkov
ne  19. júl 10:30BudmericeZa + Serafínu Študencovú a syna Štefana

Liturgický kalendár:

Pondelok: Féria
Utorok: Féria
Streda: sv. Bonaventúru, biskupa a učiteľa Cirkvi Spomienka
Štvrtok: Féria
Piatok: sv. Andreja Svorada a Benedikta, pustovníkov Spomienka
Sobota: Féria
Nedeľa: Šestnásta nedeľa v cezročnom období

Milodary:

Veriaca rodina z príležitosti budúceho krstu obetovala 50,- Eur P. Boh zaplať

Sv. omše v nedeľu 19.7. o 9:00 hod v Jablonci a Budmericiach o 10:30 hod.

Na budúcu nedeľu slávime v nedeľu výročie patróna kostola Sv. Márie Magdalény

Od 13.7. do 26.07. som na dovolenke zastupuje má vdp. Vladimír Banský z Častej